Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Agnieszka Niemojewska

Rzecz o historii

Uœmiech Szaflarskiej

Danuta Szaflarska zmarła 19 lutego 2017 r. w wieku 102 lat. Niemal do końca pozostała czynna zawodowo – występowała w sztukach reżyserowanych przez Grzegorza Jarzynę w TR...

Rzecz o historii

Sztuka po Powstaniu Styczniowym

Pamięć narodu o przyczynach i tragicznych konsekwencjach niepodległoœciowego zrywu, jakim było powstanie styczniowe, kształtowała m.in. sztuka, zwłaszcza cykle rysunków Artura...

Sztuka

Jak artyœci widzieli ukrzyżowanie Jezusa

Ten sposób zadawania œmierci stosowano jako najwyższš i najokrutniejszš karę aż do IV wieku. Ukrzyżowanie Jezusa z Nazaretu dało poczštek chrzeœcijaństwu, a Jego męka stała się...

Film

Alfabet polskich gwiazd: Boska Polita

Nie Marlena Dietrich, nie Greta Garbo, lecz Apolonia Chałupiec, znana jako Pola Negri, była pierwszš aktorkš filmowš z Europy, która podbiła Hollywood. Œwiatowš sławę zdobyła na...

Rzecz o historii

Krwawe Idy marcowe

Zabójstwo Juliusza Cezara 15 marca 44 roku p.n.e. od wieków rozpala wyobraŸnię artystów. Zbrodnia stała się tematem jednego z najlepszych dramatów Szekspira, ale też znalazła...

Rzecz o historii

„GwiaŸdzista noc” van Gogha

W kinach króluje stworzona z 65 tys. ręcznie malowanych klatek animacja „Twój Vincent” w reżyserii Doroty Kobieli. Warto bliżej poznać burzliwe życie holenderskiego malarza...

Rzecz o historii

Polskoœć zapisana w nutach

Wojciech Kilar zmarł 29 grudnia 2013 r. Jego życie i twórczoœć nierozerwalnie zwišzane sš z burzliwymi dziejami naszej ojczyzny. Ten lwowianin z urodzenia, sercem oddany...

Historia

Rodowody naszych wieszczów

Rodzina i miejsce urodzenia majš ogromny i oczywisty wpływ na twórczoœć ludzi sztuki. Nie inaczej było w przypadku Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego.

Historia

Chłop potęgš jest i basta!

Władysław Hańcza zamiast œwietlanej przyszłoœci dziedzica łódzkich fabrykantów wybrał niepewny zawód aktora. Miał arystokratyczny wyglšd i sposób bycia, często grał postaci z...

Rzecz o historii

Wojenny dramat cywilów

Poczštek II wojny œwiatowej to dla Polaków nie tylko klęska militarna. To przede wszystkim codzienna walka o przetrwanie, walka o chleb toczona przez zwykłych obywateli w...

Rzecz o historii

Polak w Samarkandzie

W drugiej połowie XIX w. Leon Barszczewski, podróżnik i utalentowany fotograf, przez ponad 20 lat prowadził badania archeologiczne i geologiczne, a także organizował i odbywał...

Rzecz o historii

Dramatyczne dzieje Ossolineum

Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jednej z najważniejszych instytucji kultury, jest œciœle powišzana z dramatycznym losem Rzeczypospolitej na przestrzeni ostatnich...

Rzecz o historii

Gloria 3 maja

Jan Matejko, chcšc dać historycznš syntezę doniosłego wydarzenia w dziejach Polski, często umieszczał na swych obrazach osoby, których w danym miejscu nie było, ale stanowiły...

Example Alt
eWydanie