Jerzy Hausner

Opinie

Jak budować polski kapitał emerytalny

Jeśli chcemy, by oszczędności emerytalne finansowały rozwój przedsiębiorstw prywatnych, to oszczędności emerytalne powinny być zarządzane przez fundusze prywatne.

Example Alt
eWydanie