Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Robert Gwiazdowski

Opinie

OFE bis á la PiS

Rzšd chce wprowadzić pracownicze plany kapitałowe (PPK). Będzie to powtórka z otwartych funduszy emerytalnych.

Biznes

Wywłaszczenie biznesu

Panuje grypa. I znów jak za komuny musiałem stać w aptece w kolejce. A będzie gorzej, bo rzšd – gdy nie zajmuje się Holokaustem – zajmuje się biznesem. Efekty będš podobne. Za...

Opinie

Niepożšdana równoœć

Znowu czytam o potrzebie wprowadzenia równoœci. Zabawne, że w trakcie igrzysk olimpijskich, podczas których wszyscy uczestnicy chcš wykazać, że sš lepsi od innych.

Felietony

Socjaliœci, nie urzšdzajcie mi życia

Cišgle ktoœ chce mi urzšdzać życie. Ostatnio rowerzyœci. Przeczytałem niedawno manifest, którego autor „nie znosi SUV-ów", ale „lubi za to rowery". Rowery, które sš „elementem...

Opinie

Waluta polityczna

Zdaje się, że wraca pomysł szybkiego przystšpienia Polski do strefy euro. Zatem ja tradycyjnie wtršcę swoje trzy grosze, jak to od 2004 r. nieustannie czynię. Bogactwo narodów...

Opinie

Dlaczego warto słuchać Unii

Uruchomienie przeciwko Polsce art. 7 traktatu o Unii Europejskiej oburzyło zwolenników PiS, dopytujšcych, jakim prawem Unia miesza się w nasze sprawy. Ano takim, że ów traktat...

Felietony

Pienišdze nie sš nam potrzebne

Bitcoin szaleje. Warto więc przypomnieć, że pienišdz – jak pisał Milton Friedman – to jedynie „tymczasowe ucieleœnienie siły nabywczej, które może zostać spożytkowane do zakupu...

Blogi

Komuœ tu popsuł się kalkulator

Z matematykš nie wygrała nawet bohaterska Armia Czerwona, bronišc sprawiedliwoœci społecznej. Mimo to dzisiejsi obrońcy sprawiedliwoœci społecznej nadal takie zwycięstwo nad...

Opinie

Piekło dochodowe

Mija kolejna już rocznica kolejnej bitwy Unii Europejskiej i OECD w wojnie toczonej z rajami podatkowymi. W tym roku uœwietniły jš opublikowane przez „Süddeutsche Zeitung"...

Opinie

Miernoty w sšdach

Czyżby z premedytacjš œrodowisko sędziowskie tolerowało miernoty? Ale co w takim razie z ofiarami tych miernot?

Opinie

Racjonalny ogon

Nagroda Nobla dla Richarda Thalera za wkład w rozwój ekonomii behawioralnej wywołała emocje zwolenników interwencjonizmu.

Opinie

W poszukiwaniu straconego czasu

Ministerstwo Finansów „informuje i ostrzega", że „w przypadku towarów i usług sprzedawanych w zestawach, nieproporcjonalne obniżenie podstawy opodatkowania stawkš podstawowš w...

Opinie

Gdy wszystkie metody zawiodš

Ministrowie finansów Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii postulujš wprowadzenie podatku przychodowego. Co prawda na razie tylko od międzynarodowych koncernów technologicznych,...

Felietony

Co ma ZSRR do unijnych podatków

Forum w Krynicy odbyło się po raz XXVII. Ale nagroda Człowieka Roku dla Beaty Szydło sprawiła niektórym bul (nie ma tu pomyłki, Bronisław Komorowski też tę nagrodę kilka lat...

Felietony

ZUS będzie droższy

Emerytury to problem nie tylko w Polsce. Tak bardzo „nie tylko", że były jednym z tematów szóstej debaty noblistów w niemieckim Lindau.

Opinie

Wzorem w populizm

Prezydent wspomniał o możliwoœci zapisania wieku emerytalnego w konstytucji. Mam nawet pomysł, jak sformułować odpowiedni przepis.

Sędziowie i sšdy

Złodzieje i prawnicy

Naczelny Sšd Administracyjny, dopuszczajšc do orzekania sędziego Romana Hausera, który uchwałš Sejmu z 8 paŸdziernika 2015 r. został wybrany na sędziego Trybunału...

Opinie

Podatkowe mydlenie oczu

„Jeżeli demokraci proponujš podatek proporcjonalny, to robotnicy żšdajš progresywnego; jeżeli demokraci sami proponujš umiarkowanie progresywny podatek, robotnicy powinni...

Opinie

Racjonalnoœć na cenzurowanym

W kolejnych wojnach politycznych i ocenie reakcji na nie ze strony wyborców pojawia się argument mówišcy o nieracjonalnoœci tych sporów. I chyba jest coœ na rzeczy.

Opinie

Kto ma telewizję...

Trwajš boje o abonament radiowo-telewizyjny, czyli podatek płacony na rzecz aktualnych dysponentów telewizji zwanej – nomen omen – publicznš.

Opinie

Skończmy z hipokryzjš

Hipokryzja „level hard" – odcinek kolejny. Tym razem za sprawš kandydatury pani Małgorzaty Sadurskiej do zarzšdu kontrolowanego przez rzšd PZU. Przecież nikt się nie oburzał,...

Opinie

Wzorcowy ustrój podatkowy

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego zapowiedziała właœnie, że ma gotowš wersję (dziewištš już) projektu nowej ordynacji podatkowej. Przewodniczšcy Komisji jest z...

Opinie

Wymiar sprawiedliwoœci

W kolejnš fazę wchodzi wojna o panowanie nad wymiarem (nie)sprawiedliwoœci pomiędzy pierwszš (ustawodawczš) i drugš (wykonawczš) a trzeciš władzš (sšdowniczš).

Opinie

Wdowi grosz dla wybrańców

15 maja 2017 roku Naczelny Sšd Administracyjny postanowił, że nie jest Ÿródłem przychodu zbycie nieruchomoœci nabytej w drodze dziedziczenia przed upływem pięciu lat od nabycia...

Opinie

Mała działalnoœć, duża zmiana

Przeciwnicy zmian podatkowych zmierzajšcych do kompleksowego obniżenia opodatkowania pracy sš też przeciwnikami doraŸnego obniżenia składek płaconych przez osoby prowadzšce małš...

Opinie

Podatki i rewolucja

„PiS-owi udało się już rozwalić Trybunał Konstytucyjny, chce rozwalić sšdy, teraz bierze się za podatki. Jak ktoœ się jeszcze nie boi, to powinien zaczšć" – grzmi opozycja. Owš...

Opinie

Trzecia władza

Czytam w prasie „opozycyjnej" – bo od pewnego czasu prasa jest albo prorzšdowa, albo opozycyjna i tylko się zamienia miejscami wraz ze zmianš w ławach rzšdowych – że planowane...

Opinie

Aptekarska krótkowzrocznoœć

„To, co jest roztropnoœciš w prywatnym życiu każdej rodziny, nie może być chyba szaleństwem w życiu wielkiego królestwa" – pisał Adam Smith w „Bogactwie narodów". I dodawał, że...

Opinie

Rola przedsiębiorczego państwa

Do Polski przyjechała Mariana Mazzucato – autorka ksišżki „Przedsiębiorcze państwo". Przedsiębiorcze to jej zdaniem takie, które sfinansuje walkę z nierównoœciami. Bo przecież...

Example Alt
eWydanie