Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Witold M. Orłowski

Felietony

Strzały w Waszyngtonie

Nieco ponad 100 lat temu dwa strzały z pistoletu oddane w Sarajewie z przez studenta Gavrilo Principa rozpoczęły I wojnę œwiatowš.

Opinie

Sfrustrowane Włochy

Kiedy wszyscy oswoili się z brexitem, kiedy przestało straszyć widmo bankructwa Grecji, kiedy przestała przerażać perspektywa rezydujšcej w Pałacu Elizejskim Marine Le Pen,...

Opinie

Witold M. Orłowski: Nowe Karaiby?

Społeczeństwo polskie będzie się bardzo szybko starzeć – i jest to proces, którego nikt nie jest w stanie powstrzymać. Skutkiem tego stworzony przez państwo system emerytalny,...

Opinie

Orłowski: Jankiel i cymbały

Stała się rzecz przerażajšca: z dnia na dzień, z powodu kilku słów wtršconych do ustawy o IPN, odżyło w Polsce widmo antysemityzmu. Jest w tym ogromny ładunek bezmyœlnej podłoœci.

Opinie

Więcej decyzji dla samorzšdów!

Na imprezowiczów padł blady strach. Zgodnie z nowo wchodzšcš ustawš, gminy będš mogły zakazać nocnej sprzedaży alkoholu. Gorzej było chyba tylko za ponurych czasów stanu...

Opinie

Generał, który ma szczęœcie

Nowego premiera i nowy rzšd mamy zaledwie od kilku tygodni, a przyznać trzeba, że z gospodarki płynš same dobre sygnały. Malkontenci powiedzš, że nowy premier po prostu ma...

Opinie

Pobudka dla Lenina

Na Forum Ekonomicznym w Davos mówi się zawsze o pienišdzach. O wielkich pienišdzach – i o wielkich problemach zwišzanych z zarabianiem tych pieniędzy. Ale czasem mówi się...

Opinie

Szaleństwo bitcoina

Finansowym zjawiskiem ostatnich lat jest niewštpliwie bitcoin. Kryptowaluta – czyli pienišdz powstały w internecie, dzięki coraz szerszej akceptacji użytkowników, którzy godzš...

Opinie

Orłowski: Premierowi do sztambucha

Czasy się zmieniajš, a wraz z nimi język komunikacji. Najważniejszy polityk œwiata (a jak niedawno sam siebie okreœlił, „bardzo zrównoważony geniusz") Donald Trump przekazuje...

Opinie

Apel o euro

Rzeczpospolita" rozpoczęła rok z hukiem, od listu otwartego, czyli apelu do rzšdu o podjęcie prac nad wprowadzeniem euro. Jako jeden z sygnatariuszy apelu miałem przyjemnoœć od...

Opinie

Rok niedoszłej rewolucji

Kiedy mija błogi nastrój Bożego Narodzenia, a do Nowego Roku pozostało jeszcze parę dni; kiedy w lodówkach tkwi poœwišteczne jedzenie, a nie wypełniajš ich jeszcze sylwestrowe...

Opinie

Jest bezrobocie czy go nie ma?

Mamy poważny problem na styku statystyki i okulistyki. Według publikowanych przez GUS danych mamy wcišż w Polsce milionowš armię bezrobotnych, a pracy poszukuje ponad 6 proc.

Felietony

Premiera nowego premiera

No i mamy zmianę rzšdu – choć trzeba przyznać, że zmianę tę przeprowadzono w taki sposób (niewštpliwie w ramach dobrej zmiany), by jej kosztami nie obcišżać Polaków.

Opinie

Koniec lekkiej pracy?

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała się nie podwyższać stóp procentowych – i po raz kolejny ustami swoich najwyższych przedstawicieli zadeklarowała, że długo...

Opinie

Trzydziestokrotnoœć: strata czy zysk?

Sejm właœnie zmienił zasady działania polskiego systemu emerytalnego. Do tej pory składki ZUS wpłacało się tylko od podstawy nieprzekraczajšcej 30-krotnoœci przeciętnej płacy.

Opinie

Żywot dyktatora

Życie populistycznego dyktatora nie jest wcale tak proste, jak ludzie sobie myœlš.

Opinie

Witold M. Orłowski: Handlowy sparing

Chyba wreszcie zrozumiałem, dlaczego temat zakazu handlu w niedzielę jest w polskiej polityce tak popularny i z takš konsekwencjš powraca co kilka lat w zażartych sporach. Jest...

Opinie

Ostrzeżenie Orsona Wellesa

Takie wiadomoœci czyta się z przyjemnoœciš. FTSE Russell, firma należšca do londyńskiej giełdy i doradzajšca największym œwiatowym inwestorom, zakwalifikowała właœnie Polskę do...

Felietony

Francuska cierpliwoœć

Dokładnie wtedy, kiedy naczelne organy władzy Rzeczypospolitej bawiły się w podchody w sprawie Sšdu Najwyższego i sposobu wyboru członków Krajowej Rady Sšdownictwa, w odległej o...

Opinie

Wiadomoœci o œmierci euro sš przesadzone

Gdyby sytuację gospodarczš i perspektywy strefy euro oceniać na podstawie ocen dużej częœci polskich polityków, polskich mediów i polskiego internetu, wyszłoby na to, że nie ma...

Opinie

Przesadna wiara w złoto

Kiedy Najwyższy Przywódca Korei Północnej każe odpalać rakiety... Kiedy na œwiecie wybuchł gigantyczny kryzys finansowy zagrażajšcy bankructwem wielkim bankom... Kiedy w latach...

Opinie

Witaj, szkoło!

Już za chwilę, ze spuszczonš głowš, powoli, powlecze się polska młodzież do szkoły. Odbędš się tradycyjne ceremonie, uczniowie zapłaczš nad wakacjami, nauczyciele zarzšdzš...

Opinie

Sierpniowe refleksje

Pisanie cotygodniowych felietonów ekonomicznych w porze urlopowej to prawdziwy problem. Nie dlatego, że człowiek ma ochotę chwilkę odpoczšć i zapomnieć o tym wszystkim, co się...

Opinie

Tak naprawdę nie chodzi o reparacje

Sierpień to czas urlopów. Na wakacjach, przy grzejšcym słoneczku, w głowie człowieka rodzš się œwietne pomysły. Wœród recept na doprowadzenie Polski do bogactwa pojawiła się...

Opinie

Broń filmowa

Kto jak kto, ale Brytyjczycy potrafiš posługiwać się filmami historycznymi dla wspierania polityki swojego kraju. Klasycznym przykładem jest obraz Laurence'a Oliviera „Henryk V".

Felietony

Orłowski: Lipiec 2017

Tegoroczny lipiec bez wštpienia zapisze się w historii naszego kraju, choć niekoniecznie będš to wspomnienia najprzyjemniejsze. Jak będzie oceniany z punktu widzenia statystyki...

Felietony

Kiedy w Sejmie...

Kiedy Sejm zaczyna opanowywać anarchia, pojawiajš się pierwsze rękoczyny, prezes Kaczyński wyzywa swoich przeciwników od morderców...

Opinie

Dwie prawdy o budżecie

Jak to jest z naszym budżetem? Z jednej strony œwietnie. Ale z drugiej strony wpycha się natrętna myœl, że gdzieœ na odległym horyzoncie malujš się kłopoty.

Opinie

Co może prezydent

Goœcimy dziœ w Warszawie Donalda Trumpa – z „ważnš wizytš" i „ważnym przemówieniem".

Opinie

Dobra wiadomoœć dla informatyków

Dzięki zdumiewajšcym zastosowaniom technologii œwiatowa gospodarka w cišgu najbliższej dekady zmierzać będzie w stronę nieba. Albo czyœćca. Albo piekła.

Opinie

Dwie historie emigracji

Od poczštku tygodnia Ukraińcy mogš bez wiz podróżować po Unii Europejskiej. W Polsce wywołuje to konsternację – pracujšcy za skromne wynagrodzenia sšsiedzi mieli przecież być...

Opinie

Ostatni taki budżet...

Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu Unii na rok 2018. Ostatniego budżetu tworzonego dla 28 krajów członkowskich. Z miliardami euro wpłacanymi przez Wielkš Brytaniš....

Opinie

Główny problem Emmanuela Macrona

Zwycięstwo Emmanuela Macrona zostało przyjęte z ulgš przez większoœć Europejczyków. Ale przed nowym prezydentem stojš ogromne problemy, które musi rozwišzać.

Opinie

Walutowy rollercoaster

Zaledwie 17 lat temu Robert Mundell (twórca teorii, która była podstawš wprowadzenia euro i dała mu ekonomicznš Nagrodę Nobla) przekonywał, że już niedługo kurs euro i dolara...

Opinie

Główne zmartwienie sułtana

Wyniki niedzielnego referendum konstytucyjnego pozwalajš „mocnemu człowiekowi Turcji" Recepowi Erdoganowi zgromadzić jeszcze więcej władzy, niż miał dotychczas – i być może...

Example Alt
eWydanie