Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tomasz Furman

Absolwent zarzšdzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów doradztwa inwestycyjnego w Wyższej Szkole Bankowoœci w Poznaniu, makler papierów wartoœciowych, dziennikarz.

Energianews

PGNiG mniej zarabia

W IV kwartale, pomimo wzrostu przychodów, koncern zanotował spadek zysków. To efekt słabszych wyników w segmentach obrotu i magazynowania oraz dystrybucji.

Energianews

PGNiG wierci w Norwegii

Prace na złożu gazowym Fogelberg majš dać odpowiedŸ, jakie znajdujš się tam dokładnie iloœci surowca oraz w jaki sposób najlepiej je wydobyć.

Energianews

HEG zwiększa sprzedaż gazu

Największy niezależny sprzedawca błękitnego paliwa w Polsce szacuje swój udział w rynku na 5 proc. W tym roku chce pozyskiwać głównie klientów detalicznych i samorzšdy.

Energianews

Sukces wezwania PKN Orlen

Płocki koncern nabył ponad 31 proc. akcji czeskiego Unipetrolu. W efekcie ma ich już ponad 94 proc. Kolejnym celem może być wycofanie firmy z giełdy w Pradze.

Energianews

Mocno spada kurs PKN Orlen

Inwestorzy obawiajš się, że nowy zarzšd zaangażuje koncern w realizację nierentownych, długotrwałych i drogich projektów spoza branż w których działa grupa.

Opinie

Jasiński był zbyt niezależny

Były już prezes PKN Orlen nie angażował koncernu w projekty nie zwišzane z podstawowym biznesem grupy. Czarę goryczy mogły przelać miliardowe wydatki zaplanowane w Czechach.

Energianews

PGNiG pozyska więcej gazu

Koncern dzięki dokonanemu odkryciu zwiększy wydobycie błękitnego paliwa ze złoża Przemyœl. Do końca roku planuje tam wykonanie jeszcze trzech odwiertów

Energianews

Orlen inwestuje na Litwie

Płocki koncern uruchomił w Butyndze szósty zbiornik na ropę. Dzięki temu m.in. zwiększy swoje zdolnoœci elastycznego reagowania na zmieniajšce się warunki rynkowe.

Energianews

Niższa taryfa dystrybucyjna w PGNiG

Œrednio o 7,37 proc. spadnš opłaty dystrybucyjne pobierane przez zależnš firmę PSG. To może obniżyć zyski koncernu ale nie musi, zwłaszcza jeœli wzroœnie popyt na gaz.

Energianews

Rekordowy rok w PKN Orlen

W płockim koncernie 2017 r. zaowocował wieloma rekordami. Ostanie miesišce nie były już jednak tak dobre. Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej spowodowało spadek zysków.

Gaz

PGNiG chce naprawienia szkód

Spółka wystšpi z roszczeniami do siedmiu byłych członków zarzšdu. Chodzi o nieprawidłowe rozliczenia umów dotyczšcych dostaw gazu dla końcowych klientów.

Wywiady

Jesteœmy w œwiatowej czołówce

Bariery ograniczajšce rozwój polskiego rynku opakowaniowego, to wynikajš one z istniejšcych nadal ograniczeń w funkcjonowaniu sektora małych i œrednich przedsiębiorstw - mówi...

Gaz

Wysoka cena ropy sprzyja PGNiG

Wyniki grupy, oczyszczone ze zdarzeń jednorazowych powinny wzrosnšć zarówno w IV kwartale 2017 r., jak i w I kwartale tego roku.

Transport drogowy

Udany rok w Trans Polonii

Transportowa grupa mocno zwiększyła przychody, do czego przyczyniły się zarówno działania podejmowane przez zarzšd, jak i sprzyjajšce czynniki zewnętrzne.

Gaz

PGNiG odkryło w Polsce nowe złoża

Na Podkarpaciu firma wykonała dwa odwierty, z których uzyskano komercyjne przepływy błękitnego paliwa. Wkrótce spółka powinna je zagospodarować.

Gaz

PGNiG zwiększa eksport gazu

Polski koncern wysyła coraz więcej błękitnego paliwa na rynek ukraiński. Mógłby eksportować go jeszcze więcej gdyby nie ograniczone możliwoœci przesyłowe na granicy.

Transport

OT Logistics łšczy firmy z grupy

Fuzja objęła spółki spedycyjne C.Hartwig Gdynia i Sealand Logistics. Jej celem jest m.in. usprawnienie obsługi klientów korzystajšcych dotychczas z usług obu podmiotów.

Ropa

PKN Orlen spełnił wymogi ustawy

Koncern zrealizował inwestycję dzięki której z Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra” będzie mógł wytłoczyć paliwa w 90 dni, a ropę naftowš w 150 dni.

Gaz

Wzroœnie import LNG

Podpisanie nowych kontraktów na dostawy skroplonego gazu jest jednym z trzech głównych celów spółki na ten rok – mówi prezes PGNiG Piotr WoŸniak.

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Biznes

Inwestycje w sport dajš zyski

Sukcesy polskich skoczków narciarskich oraz piłkarzy poœrednio poprawiajš nie tylko wizerunek sponsorujšcych ich spółek, ale i ich wyniki.

Koleje

PKP Cargo podpisało duży kontrakt

Spółka w dwóch najbliższych latach przewiezie na zlecanie Tauronu Wydobycie prawie 11 mln ton węgla. Wartoœć umowy szacowana jest na 227 mln zł brutto.

Example Alt
eWydanie