Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Krzysztof Adam Kowalczyk

Od 25 lat dziennikarz ekonomiczny i redaktor, absolwent Politechniki Warszawskiej, niepraktykujšcy inżynier konstruktor samochodów

Blogi

Koniec wyciskania brukselki

Z wieœci płynšcych z Brukseli wynika, że w nowej unijnej perspektywie budżetowej zasady podziału pieniędzy zostanš tak zmienione, że zamiast do eurosceptycznej Europy Œrodkowej...

Blogi

Władza mówi: zrzućcie się

Proponujšc po raz pierwszy za swoich rzšdów podniesienie podatków, PiS wchodzi w ostry zakręt. I nie zmieni tego szlachetny cel tej składki: pomoc dla rodzin z niepełnosprawnymi...

Opinie

Improwizowana ucieczka do przodu

Mateusz Morawiecki ogłosił plany majšce być „odpowiedziš na potrzeby Polaków". Rzšdzšca partia obiecuje się w te potrzeby wsłuchiwać w nadziei odwrócenia uwagi wyborców od...

Opinie

PiS chce być jak Rockefeller

W 1911 r. Sšd Najwyższy USA orzekł, że Standard Oil, wówczas największa firma paliwowa œwiata, jest nielegalnym monopolem. Założona w 1870 r. przez Johna D. Rockefellera...

Blogi

Jak zahamować walkę o stołki

Kadry decydujš o wszystkim – mawiał Stalin. Ale nie wycišgał z tego właœciwych wniosków, skoro przeprowadził w wojsku krwawš czystkę, która spowodowała załamanie Armii Czerwonej...

Blogi

Czy warto płacić za wjazd do centrum

Narażę się tłumom kierowców, ale ja – zdeklarowany zwolennik wolnego rynku, niskich podatków i ograniczonego państwa – uważam opłaty za wjazd autem do centrów miast za pomysł...

Opinie

Miraż z dwoma plusami

Sto dni temu wiele sobie po tej (nie)oczekiwanej zmianie miejsc obiecywałem. Oto emocjonalnš, zagubionš w międzynarodowych realiach szefowš rzšdu – kalkulowałem – zastępuje...

Blogi

To nie wstyd dobrze zarabiać

Polacy uwielbiajš zaglšdać rodakom do kieszeni. Nic tak ostatnio nie rozgrzało społecznych nastrojów jak wieœci o premiach dla ministrów.

Opinie

Kiepski serial Skarbu Państwa

Rzšdy się zmieniajš, ale arogancja władzy w przedziwny sposób zaraża kolejne ekipy. Widzimy to wyraŸnie w trwajšcym w najlepsze rozdzielnictwie posad w setkach kontrolowanych...

Opinie

Zakaz handlu? Zróbmy referendum

Politycy traktujš obywateli instrumentalnie. Gdy im wygodnie, rozpisujš referenda, pytajšc a to o stosunek do jednomandatowych okręgów wyborczych (jak uczynił prezydent...

Blogi

Czy Rostowski nałoży włosienicę

Platforma Obywatelska ma ciekawe pomysły na usprawnienie systemu emerytalnego, ale brak jej wiarygodnoœci. Cišgnie się za niš odium skoku na kasę OFE wykonanego przez duet...

Blogi

Szarš strefę mamy we krwi

Parę dni temu zadzwonił do mnie czytelnik, właœciciel autoryzowanego warsztatu samochodowego z tzw. œciany wschodniej. – Tego roku chyba już nie przetrwam – żalił się. – Wy tam...

Blogi

Nie podcinajcie skrzydeł gospodarce

Co wspólnego ma przygotowywany właœnie nowy kodeks pracy z planowanš opłatš emisyjnš, o których piszemy dziœ na pierwszej stronie „Rzeczpospolitej"? I w jednym, i w drugim...

Opinie

Rzšd tworzy groŸny monopol

Jestem na nie – tak jednym zdaniem mogę podsumować swój stosunek do przejęcia Lotosu przez Orlen, które zapowiadajš w liœcie intencyjnym Skarb Państwa i gigant z Płocka....

Opinie

RzeŸ firm to… szansa

Wœród polskich przedsiębiorstw poleje się krew. I bardzo dobrze, bo z rozdrobnionš strukturš gospodarki, w której dominujš firmy niewielkie, daleko nie zajedziemy. Nie tylko nie...

Opinie

Warunki sukcesu pracowniczych emerytur

Reforma emerytalna i budowa prywatnych oszczędnoœci majšcych zapewnić bezpiecznš staroœć Polakom to œwietny pomysł – pod warunkiem że Polacy to kupiš. Bo choć w myœl zaleceń...

Blogi

Szkodliwy optymizm w kwestii gotówki

Sukces finansowy zaskakujšco często kończy się... bankructwem. Gdy w XVI w. Hiszpania zaczęła czerpać korzyœci z sukcesu zamorskiej wyprawy Krzysztofa Kolumba i do Sewilli...

Blogi

Podstawianie nogi startupom

Jest szansa, że Polak nareszcie okaże się mšdry przed szkodš. Wyglšda na to, że rzšd ugišł się przed opisywanš w „Rzeczpospolitej", a płynšcš ze œrodowisk biznesowych zmasowanš...

Blogi

Gotówka to przekleństwo?

Jestem bez gotówki i bardzo mi z tym dobrze. To znaczy, oczywiœcie, nie wpadam w debet, ale banknotów i monet nie używam od dawna. Owszem, jeden „Kazimierz Wielki" od tygodni...

Opinie

Poczta znów chce monopolu

To roztropne, że Poczta Polska z energiš bierze się do rozwijania usług cyfrowych – już oferuje e-kartki, e-listy i e-znaczki, a ma apetyt na więcej. Los dziesištków tysięcy...

Blogi

Powstrzymajmy ideologiczne szaleństwo

Jeszcze nie wysechł atrament pod podpisanš we wtorek przez prezydenta ustawš wprowadzajšcš zakaz handlu w niedzielę, a już NSZZ Solidarnoœć, pomysłodawca tego szkodliwego dla...

Blogi

Nieustraszeni pogromcy pożyczek

W słusznej skšdinšd walce z cwaniakami unikajšcymi podatków fiskus coraz częœciej posuwa się za daleko. Tworzy przepisy wišżšce ręce wszystkim przedsiębiorcom. Sprawiajšce, że...

Finanse

Słaby złoty nas rozleniwia

Po ponad 20 latach polskiej transformacji problemem staje się to, że złoty jest za słaby, co hamuje modernizację - mówi były prezes NBP, Marek Belka.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Blogi

O ponczu, kacu i cenie wieczerzy

Gdyby mierzyć inflację naszym wskaŸnikiem cen wieczerzy wigilijnej, który w tym roku idzie w górę o 4 proc., Rada Polityki Pieniężnej powinna czym prędzej zabrać czarę z...

Blogi

Najgorsze dopiero przed nami

Mimo radosnego zgiełku œwištecznych przygotowań œroda 20 grudnia była smutnym dniem dla Polski. Rozpędzony bolid krajowej polityki, który od miesięcy pędził na œcianę, wbił się...

Blogi

PO-PiS buszuje w płacy minimalnej

Obserwator polskiej sceny politycznej mógłby odnieœć fałszywe wrażenie, że główni jej protagoniœci – opozycyjna dziœ PO oraz twardš rękš dzierżšce stery państwa PiS – toczš...

Blogi

Urzędnicy, weŸcie przykład z Izraela

Polska to kraj kontrastów: z jednej strony nieludzko przeregulowany, z drugiej tolerujšcy jawne łamanie prawa. Srogi nadzorca rynku finansowego czuwa tu, by nikt nie œmiał nawet...

Opinie

Strażak Morawiecki

Obejmujšc stery nowego, choć starego (bo z ministrami z poprzedniego rozdania) rzšdu, Mateusz Morawiecki znajdzie się w trudnej sytuacji. Przyjdzie mu się zmierzyć z mitem Beaty...

Blogi

W bankach będzie już tylko drożej

Szykujšce się dalsze przejęcia w polskim sektorze bankowym nie sš dobrš informacjš dla klientów. Z biegiem czasu banków będzie ubywać, a to oznacza coraz mniejszš konkurencję...

Blogi

Efekt Alibaby

Chiński Alibaba, największa na œwiecie firma zajmujšca się handlem w internecie, ma szansę staranować swoich e-rywali w Polsce.

Blogi

Majstrowanie przy autach i podatkach

Gdy salony samochodowe pełne sš klientów, a firmy kupujš tysišce aut dla swoich szefów i pracowników, znak to, że koniunktura w gospodarce jest rewelacyjna, a PKB ostro...

Blogi

Kwadratura najmu czterech kółek

Tzw. car sharing pojazdów dostawczych w centrach meblowych i marketach budowlanych będzie strzałem w dziesištkę. Ta sama usługa z autami osobowymi – tylko ciekawš niszš. I...

Blogi

CBA nie uratuje Skarbu Państwa

Poniedziałkowy komunikat Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zatrzymaniu szefa rady nadzorczej Azotów zwiastuje powstanie nowego supernadzorcy w ładzie korporacyjnym...

Blogi

Zabierzcie wazę z ponczem

William McChesney Martin Jr., najdłużej urzędujšcy szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, powiadał, że bank centralny ma być jak surowy dozorca, który zabierze wazę z ponczem...

Blogi

Polityczna cena posagu

ZapowiedŸ otwarcia w Warszawie centrum usług amerykańskiego banku J.P. Morgan to dobry sygnał. Pokazuje, że mimo politycznej jazdy bez trzymanki w Polsce œwiatowi inwestorzy...

Wywiady i opinie

Strzał w plecy giełdy

Pozostawienie otwartych funduszy emerytalnych w stanie zawieszenia to bardzo zła wiadomoœć dla warszawskiego parkietu. Powrót ryzyka politycznego na giełdę zakończyłby trwajšcš...

Blogi

Uczcie się na błędach Ryanaira

Ryanair przechodzi obecnie największy kryzys od poczštku swojego istnienia. Co prawda nie jest on œmiertelny, jednak obecne problemy irlandzkiej firmy pokazały, że jej model...

Blogi

Gospodarka: Zostajemy na peronie

W wymiarze gospodarczym szef Komisji Europejskiej w orędziu o stanie Unii złożył przynajmniej szeœć istotnych propozycji, z czego dwie rzšd PiS może przyjšć z nadziejš, ale...

Blogi

Zasadzka Schetyny

Pakiet zmian gospodarczych zaproponowany przez szefa Platformy Obywatelskiej to na razie nie tyle całoœciowy program na nowe wybory i kolejnš kadencję Sejmu, ile pułapka...

Gospodarka

Koniec niepewnoœci II filara

Aktywa zgromadzone w Funduszu Rezerwy Demograficznej wzrosnš do 60 mld zł, a polityka inwestycyjna FRD może być bardziej efektywna niż dzisiaj – ocenia prezes Polskiego Funduszu...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"
Example Alt
eWydanie