Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bogusław Chrabota

Absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1993 roku współtworzył telewizję Polsat. Długoletni komentator Tok FM i Radia PiN. Bloger. Autor ksišżek, scenariuszy, publicysta prasowy i felietonista. Wykładowca akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Bluesowego.

Plus Minus

Dwa populizmy

O populizmach dwóch. Ten pierwszy jest rozpoznawany powszechnie. To populizm władzy, która lubi przekupywać wyborców. Rzšd Prawa i Sprawiedliwoœci nie jest w tej dziedzinie...

Plus Minus

Chrabota: Europa wcišż oddycha

Nie wiem, co nam uœwiadomił Alfie Evans, ale sam fakt, że mogliœmy o tym dyskutować, œwiadczy, że Europa wcišż oddycha, że wartoœci, które tworzš jej dziedzictwo, wcišż sš żywe,...

Komentarze

Nowoczesna: historia pewnej choroby

Jest œroda, 18 kwietnia br. W Sali Kolumnowej Sejmu odbywa się organizowana przez posła Meysztowicza z Nowoczesnej przy wsparciu BCC i „Rzeczpospolitej" debata „Polska w strefie...

Rankingi

Prawnicy Rzeczypospolitej

W poniedziałek w Muzeum POLIN jak co roku wręczaliœmy nagrody w XVI Rankingu Kancelarii Prawniczych. Każdej wiosny nasz dziennik nagradza liderów rynku, odnotowuje nowe trendy i...

Ranking Kancelarii 2018

Komentarze

Premier Morawiecki wywija ciupagš

Jeœli rzeczywiœcie w celu osišgnięcia w Polsce systemu solidarnoœciowego potrzebna jest proponowana przez premiera Morawieckiego „danina solidarnoœciowa", to jaka to recenzja...

Plus Minus

Chrabota: Bateria dla ludzkoœci

Nie ma bardziej fascynujšcego wyzwania dla ludzkoœci niż magazynowanie energii. Jest to temat tak porywajšcy, że nawet humanistom, jak niżej podpisany, spędza sen z oczu.

Plus Minus

Chrabota: Czujne oko prezesa

Kaczyński jak Dzierżyński. Też dba o czystoœć dzieła rewolucji. Wszystkie jego ruchy majš analogię w przeszłoœci. Nie pozwala na odejœcie od partyjnych ideałów i deklarowanych...

Wywiady

Od energetyki do metra

Polsce potrzebna jest większa otwartoœć na innowacje. Otwartoœć, bo nie jest dobrym rozwišzaniem odrzucanie doœwiadczeń innych i fiksowanie się na absolutnej samodzielnoœci –...

Plus Minus

Chrabota: Wielkanoc œwięto nadziei

Wielkanoc chyba cała w najgłębszym sensie jest o nadziei. Tak jak Boże Narodzenie jest o poczštku, wchodzeniu w nowe, inicjacji, tak Wielkanoc budzi w nas subtelne poczucie, że...

Komentarze

Prezydent Duda wybawił PiS z kłopotu

Prezydent wetujšc ustawę degradacyjnš mógł wskazać na wiele różnych przyczyn. Formalne braki, jak nieistnienie œcieżki odwoławczej, czy ryzyko zaskarżenia jej do europejskich...

Plus Minus

Rosja forever

Putin po raz kolejny na tronie Rosji. Proszę wybaczyć tę metaforę, ale władza tego byłego oficera KGB trwa już 18 lat i prawdopodobnie nie zakończy się przed 2024, co...

Blogi

O lepsze traktowanie braci z Ukrainy

W annałach polskiej hańby zachowanie niejakiego Jędrzeja C. (była twarz Lidla) wobec ciężko chorej, pracujšcej dla niego Ukrainki zajmie zapewne pozycję kanonicznš. Nie wezwał...

Komentarze

Otrucie Skripala: Nowy film o Bondzie

Producent filmowy Broccoli przyzwyczaił nas do triumfów brytyjskich służb specjalnych, ale czy cišgle radzš sobie one z zagrożeniami, pokaże nam sprawa zamachu na Sergieja...

Plus Minus

Mocna Rosja, słaba Polska

Zacznijmy od pewnej drażnišcej anegdoty o Polakach: czymże właœciwie różniš się od Rosjan? Niemal niczym. Pijš jak oni, awanturujš się jak oni, wielbiš historię jak oni, tak jak...

Historia

Chrabota: Wreszcie umarł Józef Stalin…

A zdarzyło się to dokładnie 5 marca 1953 roku, czyli okršgłe 65 lat temu. Czy zmarł œmierciš naturalnš? Tego nigdy się nie dowiemy. Doœć powszechne sš na ten temat teorie spiskowe.

Plus Minus

Jak to było możliwe po Holokauœcie?

W 1968 r. miałem raptem cztery lata, trudno więc, bym pamiętał tamte wydarzenia. Jak przez mgłę przypominam sobie jakieœ nerwowe rozmowy rodziców, może nawet cichy płacz matki,...

Plus Minus

Surowo karać za fake news

Proszę mi wyjaœnić, jak to jest. W epoce, w której serwery oferujš nieskończone przestrzenie na wypowiedzi publiczne, teksty, felietony i eseje. W czasach, gdy powszechna...

Komentarze

Wybory samorzšdowe: Adamowicz welcome to

Z uwagš wysłuchałem apelu Lecha Wałęsy do Pawła Adamowicza, by nie kandydował na prezydenta Gdańska. I może nawet bym się z nim zgodził, gdybym miał pewnoœć, że Wałęsa wie, o co...

Komentuje Bogusław Chrabota:

Plus Minus

Dlaczego bitcoina nie ma w mitach

Właœciwie wszystko, co wymyœlili twórcy science fiction, było już wczeœniej w mitach. W tym sensie panowie Lucas, Scott, Cameron czy pisarze, jak nasz Stanisław Lem, niczego...

Komentarze

Frasyniuk i bezradna opozycja

Nie mam wštpliwoœci, że sprawę zatrzymania Władysława Frasyniuka sprokurowano w celu medialnego przykrycia ewidentnej wpadki, jakš było wypuszczenie przez sšd zatrzymanych w...

Plus Minus

Dwa narody wybrane na kursie kolizyjnym

Nie wzišł pod uwagę izraelskiego eksepcjonizmu – podsumował w Tok FM Jacek Żakowski mój komentarz, w którym zwracałem uwagę, że dziennikarze „Washington Post", odnoszšc się do...

Komentarze

Logika hejtu i prezydent w pułapce

Politycy PiS otworzyli puszkę Pandory. Logika jest bezwzględna. Po wyemitowaniu materiału TVN o œwiętowaniu urodzin Hitlera ktoœ wpadł na pomysł zakrycia afery nowelizacjš...

Plus Minus

Chrabota: Polski cham codzienny

Polski cham był, jest i zawsze będzie produktem polskich elit. Mógł się Gombrowicz z literackš przekorš przymilać do chamowatego parobka, ale w niczym nie zmieniało to faktu, że...

Komentarze

Stawkš jest polskie bezpieczeństwo

Dziwi ta nagła awantura w relacjach polsko-izraelskich. Przede wszystkim dlatego, że zdšżyliœmy się przyzwyczaić do wzorcowych stosunków pomiędzy państwami, które udało się...

Example Alt
eWydanie