Rusłan Szoszyn - Dziennikarz działu zagranicznego
Rusłan Szoszyn
Dziennikarz działu zagranicznego
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Doktorant Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW