Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Anna Wojda

absolwentka prawa na UMK w Toruniu

Sędziowie i sšdy

Sędziowie orzekajš dzień i noc

Ministerstwo Sprawiedliwoœci od miesięcy zajmuje się sprawami doniosłymi. Najpierw Trybunałem Konstytucyjnym, potem Krajowš Radš Sšdownictwa i Sšdem Najwyższym. Zapomina jednak,...

Komentuje Anna Wojda

Opinie

Szuflady pełne obietnic

O tym, że regulacje kodeksu pracy w wielu częœciach wcišż tkwiš w głębokim PRL i że wiele z nich nie przystaje do obecnej rzeczywistoœci, nie tylko polskiej, ale też do...

Komentuje Anna Wojda

Opinie

Pracownik to kapitał firmy

Kodeks pracy, który powstawał przed ponad 40 laty, choć wielokrotnie nowelizowany, nie przystaje do obecnych warunków.

Komentuje Anna Wojda

Opinie

Podatnicy i ryby głosu nie majš

Stare porzekadło mówi, że dzieci i ryby głosu nie majš. A jeœli nawet, to nikt ich nie słucha. Bo cóż miałby do powiedzenia, dajmy na to, taki karp. Od kilku miesięcy głosu...

Komentuje Anna Wojda

Opinie

Porozumienie ratuje rolników i deweloperów

Ustawodawca, naczytawszy się literatury pozytywistycznej, postanowił uratować polskiego chłopa przed niechcianym sšsiedztwem, a Polskę przed wykupem naszej ziemi przez Niemców.

Komentuje Anna Wojda

Opinie

Samogon i wypożyczalnie alkoholu

Polacy pijš jak smoki. Tak wynika ze statystyk. I pijš coraz więcej. Nic dziwnego, że co jakiœ czas pojawiajš się pomysły różnych ograniczeń.

Komentuje Anna Wojda

Opinie

Pożyczki z cyrografem

Celem biznesmena inwestujšcego kapitał jest zysk. Dla wielu wzorem stał się Gordon Gekko z filmu „Wall Street”: „Pienišdz nie œpi”. Chciwoœć jest dobra – tak mówił. Doczekaliœmy...

Komentuje Anna Wojda

Opinie

Krzywd nie naprawiajmy krzywdami

Na ustawę, która rozwišże problem reprywatyzacji, czekamy od lat. Kolejne rzšdy nie miały odwagi zmierzyć się z wyzwaniem. W grę wchodzš w końcu duże pienišdze. PiS może teraz...

Opinie

Ułatwienia mogš być pozorne

Gdy Ministerstwo Rozwoju zaproponowało, by fiskus uwzględniał w interpretacjach podatkowych orzecznictwo sšdów, pomyœlałam: nareszcie.

Opinie

Bój o wartoœć dyplomu

Studentów czekajš niebawem duże zmiany. Zwłaszcza tych, którzy chcš uczyć się wieczorowo lub zaocznie. Na studiowanie będš musieli poœwięcić więcej czasu. Resort nauki mówi, że...

Firma

Blaski i cienie rejestru długów

Każdy, kto zalega z podatkami czy innymi należnoœciami publicznoprawnymi (mandatami czy np. opłatami za użytkowanie wieczyste), ma coraz mniej czasu na ich uregulowanie.

Opinie

Przestępca godny harpuna

Z wyłudzeniami VAT do tej pory walczyły urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów. Teraz dołšczył do nich prokurator generalny. Przygotował właœnie dla podległych mu œledczych...

Opinie

Jak ZUS bawi się w procenty

Wniosek o emeryturę można składać w każdym innym miesišcu, byle nie w czerwcu. Jeœli ktoœ tej prawdy nie zna, może otrzymać nawet o 10 proc. niższš emeryturę. A decyzja ZUS jest...

Opinie

Bitwę o Sšd Najwyższy wygrał Ziobro

Bitwę o Sšd Najwyższy wygrał jednak Zbigniew Ziobro. To on przygotuje listę sędziów, którzy nadal będš mogli orzekać. I choć nazwiska z listy ma opiniować Krajowa Rada...

Opinie

Nie dobijać dłużników

Banki dostały szansę na zmianę swojego wizerunku. A ten nie jest najlepszy. Zaraz po fiskusie to chyba najbardziej nielubiane instytucje. Trudno się dziwić.

Opinie

Resort sam wie, że to nie wystarczy

Ministerstwo Finansów wydaje ostatnio dużo komunikatów. Niemal co tydzień przygotowuje ostrzeżenia dotyczšce optymalizacji podatkowych. Niewiele z nich jednak dla podatników...

Opinie

Czas zaczšć płacić podatki

Dziœ w Paryżu może dojœć do przełomowego wydarzenia. Po raz pierwszy tak wiele państw, w tym Polska, porozumiało się co do zwalczania nadużyć w podatkach.

Urzędnicy

Najlepsi mogš chwalić się awansem

Urzędy skarbowe coraz częœciej pokazujš ludzkš twarz: rozmawiajš z podatnikami, by zrozumieć ich sytuację i uwzględnić jš w wydawanej decyzji. Potwierdzajš to wyniki naszego...

RANKING URZĘDÓW SKARBOWYCH 2017

Opinie

Podatek od wielbłšdów

Wolnoœć gospodarcza polega na tym, że biznes może robić każdy. A ponieważ państwo czerpie z tego korzyœci w postaci podatków, nie powinno nam w zarabianiu pieniędzy przeszkadzać.

Opinie

Doradcy z defibrylatorem

Od dziœ obowišzujš przepisy znowelizowanego kodeksu karnego wprowadzajšce do porzšdku prawnego konfiskatę rozszerzonš. Dzięki niej przestępcy majš tracić majštki, a nieuczciwi...

Opinie

Kto doniesie na pracodawcę

UOKiK powinien się zastanowić, jak wzmocnić ochronę informatora. Walka ze zmowš kartelowš może się bowiem okazać dla niego samobójcza.

Example Alt
eWydanie