Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Janusz Jankowiak

publicysta ekonomiczny

Opinie

Dwa œwiaty i unijna kasa

Szanse na sukces negocjacyjny krajów Grupy Wyszehradzkiej w rozgrywce o nowš perspektywę finansowš Unii Europejskiej sš nikłe.

Opinie

Zagadka słabego dolara

Werbalne interwencje sš w przypadku Stanów Zjednoczonych szybkim substytutem protekcjonizmu. Zamiast podnosić cła, osłabia się walutę gadaniem.

Opinie

Europa to wspólnota i solidarnoœć

Debata nad tym, czy strefa euro jest optymalnym obszarem walutowym, do którego nam się nie spieszy, to strata czasu. Aż kipi tam od pomysłów na domknięcie Unii. Właœnie w tej...

Opinie

Tylko tak konkretnie, proszę

Nie dezorientujmy opinii publicznej co do możliwej do zaakceptowania przez ekonomistów akademickich i biznesowych diagnozy stanu polskiej gospodarki.

Opinie

Pada mit niskiej inflacji

Jeœli Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych, inflacja przekroczy granicę 3 proc. już w przyszłym roku.

Opinie

Instytucje Europy nie uratujš

Naprawa projektu europejskiego to przede wszystkim naprawa złych krajowych polityk gospodarczych prowadzšcych do utraty konkurencyjnoœci.

Opinie

Kulawy model wzrostu

Obecny model gospodarczy – bez prywatnych inwestycji, z silnš korelacjš inwestycji publicznych współfinansowanych przez UE ze wzrostem nierównowagi fiskalnej – jest nie do...

Opinie

Dlaczego rynek nie skomli?

Dewastujšce zmiany instytucjonalne sš lekceważone przez globalny kapitał portfelowy. Nie sš jednak obojętne dla długoterminowych inwestorów – pisze główny ekonomista Polskiej...

Opinie

Bez ochów i achów

Mimo że strona dochodowa budżetu państwa wyglšda na pierwszy rzut oka doskonale, byłbym bardzo powœcišgliwy w formułowaniu hurraoptymistycznych opinii.

Opinie

Lekko kwaszone finanse publiczne

Wyjaœnienie lepszego od oczekiwań ubiegłorocznego wyniku sektora finansów publicznych nie jest zbyt skomplikowane – pisze główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Opinie

Dwa pomysły podatkowe: z głowš i bez

Celem podatkowych propozycji Donalda Trumpa nie jest zreformowanie niezbyt optymalnego systemu fiskalnego USA, ale udowodnienie wyborcom, że prezydent realizuje swoje obietnice.

Opinie

Drugi test Trumpa i my

Jeœli jakimœ cudem po ułomnym pakiecie podatkowym Trumpa na rynek wróci entuzjazm, to z polskich aktywów odpłynie to, co do nich na fali rozczarowania Trumpem napłynęło – pisze...

Opinie

Walczmy o otwarty projekt euro 2.0

Jeœli kolejne rozwišzania instytucjonalne UE nie będš otwarte lub zostanš bezmyœlnie odrzucone przez eurosceptyków, strefa euro stanie się prawdziwš Uniš.

Example Alt
eWydanie