Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Paweł Rożyński

Blogi

Za układ czy prywatyzację?

Oskarżenia, że sprzedano jakšœ spółkę za tanio i w sposób nieuczciwy, pojawiały się przy okazji niemal każdej z wielkich polskich prywatyzacji. Szczególnie zaciekle takie...

Opinie

Przywišzani do ziemi

"Fala przypływu podnosi wszystkie łodzie" – powiedział w 1960 roku prezydent USA J.F. Kennedy, przekonany, że wszyscy – od pucybuta po milionera, choć nie w jednakowym stopniu –...

Blogi

Zmienić VAT to za mało

Możliwe, że w końcu doczekamy się największej reformy VAT od chwili jego wprowadzenia w Unii Europejskiej w 1992 roku.

Blogi

Zagraniczny absolwent to skarb

Studenci z innych krajów, choć przybywa ich dynamicznie, to wcišż Ÿródło zarobku jedynie dla uczelni, a dla ogółu Polaków co najwyżej etniczna ciekawostka. Nasze państwo i firmy...

Wywiady

Kaczyńskiego można przekonać do euro

W cišgu 5-10 lat Polska może pozostać jedynym w UE krajem bez wspólnej waluty. To oznacza daleko idšcš marginalizację - mówi główny ekonomista BCC i członek krajowy PAN, w...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Blogi

Zaskakujšco dobry rok 2017

Laureat ekonomicznego Nobla Paul Samuelson mawiał, że „ekonomiœci trafnie przewidzieli dziesięć spoœród pięciu ostatnich recesji". 2016 rok upłynšł pod hasłem optymistycznych...

Blogi

Kto wybudzi uœpione rezerwy

Sš trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki – brzmi powiedzenie przypisywane przez jednych amerykańskiemu pisarzowi Markowi Twainowi, przez innych zaœ...

Blogi

Giełdowi uchodŸcy

Mimo œwiatowej hossy na giełdach i dobrych wyników polskiej gospodarki warszawski parkiet opuszczajš kolejne duże spółki.

Blogi

Z Wietnamem trzeba cierpliwie

Wietnam to nie tylko panga, sajgonki czy zaginiony w akcji Chuck Norris. To niedoceniany w Polsce, a liczšcy prawie 100 mln mieszkańców kraj o długiej historii (pierwsze zapisy...

Blogi

Plecami do morza

Przed II wojnš œwiatowš mieliœmy tylko 140 km wybrzeża, z czego większoœć przypadała na Mierzeję Helskš. Tego skrawka terenu miały bronić m.in. wielki stawiacz min, cztery...

Blogi

Gdy majštkowy striptiz szkodzi

Teoretycznie im większa jawnoœć wœród ludzi majšcych dostęp do grosza publicznego, tym lepiej. Jednak nawet szczytny zamysł może zaszkodzić, gdy się zdrowo przesadzi. Tak jak w...

Blogi

Ułatwmy życie Ukraińcom

Gdyby nie blisko 2 miliony ukraińskich pracowników, wicepremier Mateusz Morawiecki musiałby przestać chwalić się szybkim wzrostem gospodarczym. Stanęłyby budowy, gastronomia,...

Blogi

Uwolnić jednorożce

Jesteœmy pomysłowi, mamy głód sukcesu i przedsiębiorczoœć w genach, polscy inżynierowie i programiœci sš rozchwytywani. Tyle że wcišż nie słychać o globalnych potentatach...

Wywiady i opinie

Rożyński: Możemy, to wydajemy

August III z dynastii saskiej, przedostatni król Polski, o swoich finansach nie myœlał dalekosiężnie. Gdy upatrzył coœ sobie, pytał tylko swego ministra Henryka Brühla: „Brühl,...

Blogi

Nadzieja Poczty w paczkach

"Ludzie listy piszš, zwykłe polecone" – œpiewali Skaldowie. Ale teraz, w dobie e-maili, listy nie sš ważne, liczš się paczki.

Blogi

Chciwoœć nie popłaca

Martin Shkreli, szef koncernu farmaceutycznego Turing Pharmaceuticals, został okrzyknięty przez media najbardziej znienawidzonym człowiekiem Ameryki.

Blogi

Nikt nie jest bezpieczny

Jeœli nie możesz kogoœ pokonać, dołšcz do niego – brzmi stara mšdroœć. Ci, którzy wezmš jš sobie do serca, majš jeszcze szansę przetrwać, jak popularne odzieżowe outlety, które...

Blogi

Wolnoć Heńku w swoim auteńku

Francuski myœliciel Alexis de Tocqueville pisał: „Wolnoœć jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolnoœć drugiego człowieka". U nas tego nie widać.

Blogi

Nagrody zamiast podwyżek

Każda poprawa koniunktury gospodarczej w pierwszej kolejnoœci przynosi podwyżki w spółkach Skarbu Państwa. Szefowie zwišzków zawodowych to nie tępe osiłki, ale bystrzy...

Blogi

Inwestycje na zacišgniętym hamulcu

Po fatalnym ubiegłym roku i niezbyt dobrym poczštku obecnego inwestycje przedsiębiorstw miały ruszyć z kopyta, umacniajšc tempo wzrostu gospodarczego. Niestety, zamiast poprawy...

Opinie

Frankowa gra na czas

Kurs franka spadł poniżej 3,75 zł, co oznacza, że od ostatniego szczytu w grudniu ubiegłego roku stracił na wartoœci z górš 40 gr. Ponad 800 tys. zadłużonych w tej walucie...

Blogi

Przezorny uczciwie ubezpieczony

To będzie prawdziwa rewolucja w branży ubezpieczeniowej. Za sprawš ustawy, której projekt przyjšł właœnie rzšd, nie będzie już możliwe wciskanie przez agentów tych polis, które...

Wywiady i opinie

Koniec ery taniej żywnoœci

Z jednej strony inflacja znów spowolniła, z drugiej zaœ żywnoœć dalej drożeje w dawno nienotowanym tempie. A przecież jest ona ważnym czynnikiem cenotwórczym. Wieprzowina jest...

Blogi

Nie da się bez końca popuszczać pasa

Zazdroœcimy Polsce wspaniałych wyników gospodarczych – mówił w tym tygodniu premier Holandii po spotkaniu liderów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu. Ta miła dla ucha uwaga...

Blogi

Patriota, czyli kto?

Zachodnie korporacje, banki i sieci hipermarketów transferujšce zyski do swoich krajów sš złe, polskie firmy z polskimi właœcicielami i swojskimi markami – dobre.

Blogi

Poczštek rozpadu wspólnego rynku

Europejskie problemy polskich firm transportowych to skutek ich sukcesu. Jadšc zachodnimi autostradami, co chwilę mija się ciężarówki na polskich numerach. Nasze firmy zdobyły...

Blogi

Gaz z USA to bat na Gazprom

Widmo zakręcenia przez Rosjan kurka z gazem od lat wisiało nad Polskš. Jeszcze niedawno przy okazji sporów z Ukrainš Moskwa ostrzegała, że mogš być kłopoty z dostawami do...

Blogi

Wysoka cena społecznego spokoju

Zołoto – miał rzec Józef Stalin marszałkowi Iwanowi Koniewowi, pokazujšc mu palcem na mapie Górny Œlšsk. Ten już wiedział, że kopalnie węgla szybko i w całoœci muszš wpaœć w...

Biznes

Powstanie polska konkurencja dla Facebooka?

Dzisiejszy program #RZECZoBIZNESIE o 11.00 prowadzi Paweł Rożyński. Jego goœćmi będš: Szymon Midera, były prezes Banku Pocztowego, założyciel platformy shumee oraz Bolesław Rok,...

Blogi

Uber nie niszczy rynku

Od trzech lat kierowcy Ubera jeżdżš po polskich ulicach, budzšc irytację taksówkarzy. Wcišż słyszymy narzekania na nieuczciwš amerykańskš konkurencję. Teraz mowa już nawet o...

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Co niepokoi polski biznes

Dzisiejszy program #RZECZoBIZNESIE prowadził Paweł Rożyński. Jego goœćmi będš: Marcin Piaseczki z targów nieruchomoœciowych w Cannes, Artur Tomaszewski, prezes Banku DNB Polska...

Blogi

Zwalniajš, aby przyspieszyć

Kiedy rzšdowy program rozbudowy infrastruktury drogowej wpadł w poważny poœlizg i grozi nam utrata częœci funduszy unijnych, a do obsługi przetargów brakuje ludzi, władza ma...

Wywiady i opinie

Prezesi na karuzeli w folwarku

Psycholog biznesu Jacek Santorski ukuł termin „kultura folwarku". Dotyczy tych firm, w których właœciciel mówi, reszta zaœ słucha i wykonuje polecenia „jaœniepana", a jak się...

Example Alt
eWydanie