Przemysław Wojtasik
dziennikarz podatkowy
dziennikarz Działu Prawo i Podatki