Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Andrzej Nogal

Opinie

Adwokat - chłop pańszczyŸniany

Rzecznik prasowy warszawskiej rady adwokackiej przekonuje w swoim ostatnim felietonie, że jest œwietnie. Niewštpliwie, patrzšc na jego dochody z ORA, dla niego osobiœcie, z...

Komentuje Andrzej Nogal
Example Alt
eWydanie