Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Maciej Rudke

Pisze o bankach i branży odzieżowej

Banki

PKO BP powyżej oczekiwań

Największy bank w Polsce zanotował lepsze wyniki dzięki mniejszym od prognozowanych kosztom działania, ale przede wszystkim dzięki niższym odpisom wartoœci kredytów.

Banki

Dobry kwartał Getin Holdingu

Mimo że Idea Bank nie jest już tak dochodowa jak kiedyœ, holding poprawił wyniki wobec ubiegłego roku, w dużej mierze dzięki poprawie wyników spółek zagranicznych.

Blogi

Obligacje firm nie dla Kowalskiego

Problemy GetBacku, które dotyczš ponad 9 tys. inwestorów indywidualnych, tylko utwierdzajš mnie w przekonaniu, że drobni inwestorzy powinni mieć mocno ograniczony dostęp lub...

Banki

Wyższy rating DNB Banku Polska

EuroRating podwyższył rating nadany DNB Bankowi Polska o jeden stopień z poziomu BBB- do BBB. Perspektywa oceny kredytowej została okreœlona jako stabilna.

Banki

BOŒ zanotował zysk

Niewiele dobrego można powiedzieć o rezultatach banku w pierwszym kwartale. Dochody wprawdzie się kurczš, ale pozytywnš informacjš jest spadek kosztów działania i odpisów.

Banki

Raiffeisen Polbank poprawił wyniki

Bank, którego podstawowš częœć przejmie pod koniec roku BGŻ BNP Paribas, zanotował w I kwartale niezłe wyniki finansowe. Pomogło odwrócenie odpisów.

Banki

Handlowy przebił prognozy

Citi Handlowy zanotował znacznie większy od oczekiwań zysk netto w I kwartale. To efekt lepszego wyniku na operacjach finansowych i niższych rezerw kredytowych.

Banki

Pekao zgodnie z oczekiwaniami

Drugi co do wielkoœci bank w Polsce zgodnie z prognozami poprawił w I kwartale wyniki. Szybko roœnie portfel kredytów detalicznych.

Banki

mBank przebił oczekiwania

Czwarty co do wielkoœci bank w Polsce zanotował wyższy niż prognozowany zysk dzięki transakcji jednorazowej oraz lepszemu wynikowi prowizyjnemu i niższym odpisom.

Finanse

Blockchain w polskich bankach

Dzięki nowej technologii klienci polskich banków mogš mieć gwarancję niezmiennoœci dotyczšcych ich dokumentów oraz dostęp do nich nawet po ustaniu relacji z bankiem.

Finanse

Obligatariusze GetBacku chcš sanacji

Wierzycielom nie podobajš się przedstawione przez zarzšd warunki restrukturyzacji długu. Do wrocławskiego sšdu trafił wniosek jednego z obligatariuszy GetBacku, który chce...

Banki

ING Bank Œlšski nieco powyżej oczekiwań

Pišty co do wielkoœci bank w Polsce zanotował zysk trochę większy od prognoz dzięki wyższemu wynikowi prowizyjnemu i niższym odpisom niż oczekiwano. Koszty za to zaskoczyły...

Banki

Bliżej przejęcia Raiffeisen Polbanku

Zarzšdy BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbanku podpisały plan podziału, w ramach którego działalnoœć podstawowa Raiffeisena zostanie przeniesiona na BGŻ BNP Paribas.

Finanse

Nadzór GetBacku będzie większy

Parę miesięcy po tym jak zadłużenie obligacyjne GetBacku ledwie przez pół roku wzrosło niepostrzeżenie o połowę i spółka straciła płynnoœć, główny akcjonariusz wreszcie chce...

Banki

Idea Bank odrabia spadki

Ryzyko banku zwišzane z GetBackiem jest niewielkie. Leszek Czarnecki zapewnia, że sytuacja kapitałowa i finansowa kredytodawcy jest dobra.

Example Alt
eWydanie