Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Marek A. Cichocki

Felietony

Uczmy się od innych

Ministrowie finansów oœmiu państw członkowskich, które reprezentujš północnš częœć UE, przeciwstawianš unijnemu południowi najbardziej zadłużonych państw europejskich,...

Felietony

Ta lekcja nam pomoże

Wiele jest obecnie kwestii, które przycišgajš uwagę i dotyczš polskich interesów: nowa strategia odstraszania nuklearnego USA, osłabienie Niemiec i zmiana układu sił w Unii,...

Felietony

Strachy na Lachy

Przez ostatnie dwa lata po prawej stronie polskiej polityki wobec Unii Europejskiej ukształtowała się nowa doktryna. Nazywa się ona „Strachy na Lachy".

Felietony

Biało-czerwony Irokez

Przyszły rok może się okazać kluczowy dla pozycji Polski w Europie za sprawš dwóch tendencji, które razem mogš stworzyć niebezpiecznš dynamikę odœrodkowš w Unii Europejskiej.

Felietony

Podajmy Niemcom pomocnš dłoń

Podczas spotkania niemieckich socjaldemokratów na temat rozmów o ponownej wielkiej koalicji z Angelš Merkel Martin Schulz wyszedł z ambitnym planem dla Europy. W cišgu...

Felietony

Wcišż żywa idea niepodległoœci

Od kilku lat każda kolejna rocznica odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 r. jest okazjš do dyskusji o tym, w jaki sposób obchodzimy nasze najważniejsze œwięto narodowe.

Felietony

Czy Zachód jeszcze istnieje

Wystarczy spojrzeć na sytuację w dwóch europejskich państwach: Hiszpanii i Holandii, żeby zobaczyć obraz Zachodu, który nie tylko przestał być ostojš stabilnoœci i...

Felietony

Stan wrogoœci

Nie oburza mnie wcale zmiana, która zachodzi od jakiegoœ czasu w państwach naszego regionu, szczególnie na Węgrzech i w Polsce, o ile wynika ona z całkiem zrozumiałej potrzeby...

Felietony

Unia œrodków nadzwyczajnych

Odrzucenie przez Trybunał Sprawiedliwoœci UE skargi Słowacji i Węgier dotyczšcej decyzji o relokacji uchodŸców znajdujšcych się we Włoszech i w Grecji do innych państw Unii jest...

Felietony

Europeizacja pamięci

Dla niektórych integracja europejska nie jest sposobem na instytucjonalizację współpracy między europejskimi państwami, ale znacznie czymœ więcej – drogš do całkowitej przemiany...

Felietony

Potrzeba wyraŸnego wroga

Znakomity film Christophera Nolana „Dunkierka", który można oglšdać w polskich kinach, wywołał w Wielkiej Brytanii żywš dyskusję na temat współczesnego kontekstu dramatycznych...

Felietony

Na ile oddani Europie

„Zgodnie z zasadš lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanujš i udzielajš sobie wzajemnego wsparcia”. To jedno zdanie wyjęte z traktatu lizbońskiego...

Felietony

Cień Voltaire’a

Niedawno do polskich księgarń trafiły „Pisma przeciw Polakom" Voltaire'a, niezwykły dokument epoki oœwiecenia.

Felietony

Ochoczo na wojnę

Często ostatnio można usłyszeć i przeczytać, że Europa wchodzi w fazę „ideologicznej wojny domowej".

Felietony

Berlin w szatach Brukseli

Mechanizm relokacji uchodŸców i migrantów, w którego sprawie Komisja Europejska skarży dzisiaj Polskę, nie dotyczy wcale pomocy humanitarnej ani solidarnoœci z potrzebujšcymi,...

Felietony

Interesy i wartoœci

W ostatnim tygodniu œwiatowš karierę zrobiło wygłoszone w piwnym namiocie przemówienie Angeli Merkel.

Felietony

Kultura ma znaczenie

Na zlecenie magazynu „The Atlantic" przeprowadzono badania, z których wynika, że klasa białych pracujšcych Amerykanów, która zdecydowała o wyborze Trumpa na prezydenta, nie...

Felietony

Strategie manipulacji

Po referendum w Wielkiej Brytanii, wyborach prezydenckich w USA, a teraz za sprawš wyborów we Francji i zbliżajšcych się wyborów w Niemczech we wrzeœniu wszyscy się już...

Felietony

Absurd po niemiecku

Jednym z największych zagrożeń dla Europy w najbliższych latach jest eskalacja ideologicznych konfliktów między państwami i społeczeństwami.

Example Alt
eWydanie