Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Andrzej Stec

Opinie

Gospodarcza dobra zmiana

Program 500+, repolonizacja banków, uszczelnienie podatkowe, strategia odpowiedzialnego rozwoju czy zakaz handlu w niedzielę. To uproszczone gospodarcze podsumowanie ponad dwóch...

Blogi

Niebezpieczna euforia

Jaki poczštek roku, taki cały rok. To znane powiedzenie maklerów, które często sprawdza się na œwiatowych giełdach. Poczštek 2018 roku jest wręcz rewelacyjny: indeksy pnš się do...

Blogi

Z gospodarczš rozwagš...

To był dobry rok. Rosnš pensje, konsumpcja, produkcja, bezrobocie spada. Wcišż tylko czekamy na przyspieszenie w obszarze inwestycji. Słowem, jest tak dobrze, że aż za dobrze.

Blogi

Chciwoœć wyceniana w bitcoinach

Niemal 20-krotna przebitka w tym roku i ponad 60-krotna w cišgu trzech lat. To wystarczy, aby zainteresować tematem niemal każdego. Chodzi o założonš przez bliżej nieznanš grupę...

Blogi

Nowy impuls dla gospodarki

Z punktu widzenia gospodarki nominacja Mateusza Morawieckiego na szefa rzšdu to najlepszy z możliwych scenariuszy. To szansa na rozwišzanie kilku gospodarczych problemów, które...

Blogi

Dwa silniki gospodarki

Już nie tylko konsumenci, ale również krajowi eksporterzy stajš się nadziejš gospodarki. Tak wynikałoby z danych podanych właœnie przez Główny Urzšd Statystyczny. To dobra...

Finanse

Kobiety w finansach

Już we wtorek, 28 listopada odbędzie się konferencja "Women in Finance". „Parkiet” i „Rzeczpospolita” sš patronami medialnymi wydarzenia.

Blogi

Przemysł kultury na giełdzie

W połowie ubiegłego wieku dwaj niemieccy filozofowie Theodor Adorno i Max Horkheimer użyli jako pierwsi terminu „przemysł kultury". Krytykowali oni fakt, że dobra kultury sš...

Blogi

Sołowow żegna parkiet

Na giełdzie tšpnęło. Nie chodzi o spadek indeksów, ale o ciężar i kaliber jednej informacji. Michał Sołowow, jeden z najbogatszych Polaków, żegna się z warszawskim parkietem.

Blogi

Dziwna ta nasza hossa

Główny indeks warszawskiej giełdy osišgnšł najwyższy poziom od 2007 r. Do historycznego szczytu brakuje już tylko 3 proc. Hossa. Problem w tym, że niewielu Polaków o niej wie i...

Blogi

Długi cień polityki

W ostatnich dniach głoœno było o wejœciu do Polski jednej z największych na œwiecie instytucji finansowych, amerykańskiego J.P. Morgan.

Wywiady

Koniunktura przyćmiła politykę

Zainteresowanie startupami zaczyna przypominać manię z czasów bańki internetowej – mówi prezes firmy inwestycyjnej Enterprise Investors Jacek Siwicki.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Wywiady i opinie

Pracownik na wagę złota

Kilka tygodni temu jedna z największych polskich firm informatycznych zdecydowała z dnia na dzień: podwyżka o 20 proc. dla wszystkich. Nie chodzi o gest, lecz o próbę...

Blogi

Teoria swoje, życie swoje

A miało być tak pięknie. Firma kontrolowana przez państwo rozwija towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW), które ma zabezpieczać działalnoœć pozostałych firm państwowych. Cel?...

Blogi

Kamień z serca ludzi biznesu

System podatkowy, stabilnoœć finansowa kraju (mało zmienna waluta, stopy procentowe czy kursy obligacji), korzystna sytuacja makroekonomiczna, niskie bezrobocie, majętnoœć...

Blogi

Koniunktura mimo wszystko

Polska gospodarka ma się dobrze, podobnie jak dekadę temu, kiedy rzšdem kierował najpierw Kazimierz Marcinkiewicz, a póŸniej Jarosław Kaczyński.

Blogi

Idzie nowe na giełdzie

W ubiegłym roku minęło 25 lat od ponownego – po powojennym przestoju – uruchomienia tablicy notowań na warszawskim parkiecie. To mniej więcej jedno pokolenie. Naturalny więc...

Blogi

Rzšd czekajš prorynkowe testy

Podczas weekendowego kongresu Prawa i Sprawiedliwoœci w Przysusze wicepremier oraz minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki dużo mówił o polityce gospodarczej rzšdu,...

Blogi

Czas decyzji na giełdzie

Gorzej być nie może. Dwa lata i czwarty prezes. Tak jest na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, która teoretycznie powinna być wzorem do naœladowania dla niemal 900...

Wywiady i opinie

Siedem frakcji u władzy

Bank Ochrony Œrodowiska jest relatywnie niewielki i specjalizuje się w finansowaniu inwestycji ekologicznych. Od poczštku 2015 r. funkcję prezesa pełni tam już czwarta osoba.

Blogi

Targ o płacę minimalnš

Wracajš ważne dla gospodarki tematy minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej. We wtorek rzšd ma podjšć decyzję w tej sprawie, godzšc wszystkie zainteresowane strony, m.in.

Blogi

Polisy OC znowu drastycznie drożejš

Właœciciel kilkuletniego auta otrzymuje ofertę przedłużenia pakietu polis OC i AC. Ofertę droższš – bagatela – o 50 proc. I to mimo bezszkodowej jazdy. To nie wyjštek.

Wywiady

Petru: Aktywnym damy 3000+ na każde dziecko

CIT obniżymy do 15 proc., a VAT ujednolicimy na poziomie 15–16 proc., dzięki czemu nie będzie kombinowania ze stawkami – mówi przewodniczšcy Nowoczesnej Ryszard Petru.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Wywiady i opinie

"Polska jednym z beneficjentów Brexitu"

Inwestorzy doceniajš poprawę przejrzystoœci prawa zamówień publicznych, skutecznš walkę z korupcjš i przestępczoœciš gospodarczš oraz jakoœć warunków dla badań i rozwoju – mówi...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Wywiady i opinie

Dobry klimat wokół Polski

Powyborczy szok inwestorów zagranicznych zniknšł jak kamfora – oto krótki komentarz do najnowszych danych na temat bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w 2016 r.

Blogi

Złoty mocarzem

Nasza waluta pręży muskuły. Jest jednš z najmocniejszych wœród krajów uważanych za rynki wschodzšce. Tanieje w oczach euro (raty kredytów hipotecznych w tej walucie sš najniższe...

Blogi

Pięciuset najlepszych

Już po raz 19. „Rzeczpospolita" przygotowała Listę 500. To jedyne kompleksowe zestawienie dokonań największych firm, stanowišcych wizytówkę polskiej gospodarki.

Blogi

Inwestorzy bojš się wojny

Syn będzie, bo wojny nadchodzš, a w czasie wojny zawżdy synowie się rodzš" – prorokował Gerwazy w „Panu Tadeuszu". Drodzy racjonalnie myœlšcy, czas najwyższy, by wyrwać globalnš...

Blogi

Czy wolno podbijać œwiat w niedzielę

Handel przenosi się do internetu. W USA trwa właœnie największa w historii fala likwidacji tradycyjnych sklepów i stacjonarnych punktów handlowych. Zastępujš je sklepy...

Blogi

Krajobraz z inflacjš w tle

W ostatnich miesišcach wróciła dawno niewidziana inflacja. I to od razu z hukiem. W lutym przekroczyła 2 proc., wywracajšc niektóre założenia prognostyczne analityków do góry...

Blogi

Po co nam e-sklepy?

Ważš się losy handlu w niedzielę. Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował już obywatelski projekt. Projekt nie zawiera jednak najistotniejszych szczegółów. Brakuje...

Blogi

Jest strategia. Kto jš zrealizuje?

Mamy pierwszš w historii naszego kraju przymiarkę do strategii cyberbezpieczeństwa. Jej celem jest nie tylko bezpieczeństwo państwa, firm i obywateli, ale i powstanie...

Wywiady i opinie

Polacy sš wierni bankom

Trzymamy krocie na lokatach i depozytach bankowych – łšcznie to, bagatela, 710 mld zł. Wartoœć ta systematycznie roœnie, raz szybciej, a raz wolniej, jak ostatnio. Z tym że...

Blogi

Eksporterów cieszy słaby złoty

Mamy wysokš nadwyżkę w handlu zagranicznym. W 2016 r. sięgnęła ponad 20 mld zł – podał właœnie Główny Urzšd Statystyczny. Oznacza to, że o tyle suma wyeksportowanych przez...

Blogi

Wariant łagodny z frankiem

Pod koniec 2007 roku dwóch znajomych ekonomistów debatowało, w jakiej walucie warto zacišgnšć kredyt hipoteczny. Jeden z nich wyraŸnie preferował szwajcarskiego franka, gdyż...

Giełda

Czy GPW to efektywny rynek?

Goœciem Andrzeja Steca w Parkiet TV był Ireneusz Dšbrowski, kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji Finansowej i Relacji Inwestorskich przy SGH. Rozmawialiœmy o m.in....

Wywiady i opinie

Mieszkanie+, czyli wybory+

Czy program Mieszkanie+ zakończy się sukcesem? W dużych miastach prawdopodobnie tak. Czy także w mniejszych – o to bym się nie założył. A jest to tyleż zwišzane z ekonomiš, co z...

Blogi

Po optymizmie przyjdzie niepewnoœć

Dynamika wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) to papierek lakmusowy stanu naszej gospodarki. Znamy wynik tej najważniejszej statystyki: w ubiegłym roku PKB wzrósł o 2,8 proc.

Example Alt
eWydanie