Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Anita Błaszczak

Absolwentka Iberystyki na UW oraz dziennikarstwa tamże . Redaktor sekcji "Kariera i Biznes"

Praca

Polska nie potrafi łowić talentów

Pomimo szybkiego tempa rozwoju gospodarki i wzrostu płac nasz kraj wypadł gorzej w tegorocznym rankingu, który ocenia szanse państw w rywalizacji o najlepsze kadry.

Giełda

Rodzinny biznes umacnia się na GPW

Niemal co pišta ze spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to rodzinne przedsięwzięcie. Ich udział powinien wkrótce wzrosnšć na fali zmian pokoleniowych w firmach założonych...

Wywiady

Nie róbmy demolki w spółkach

Projekt ustawy miksuje sferę publicznš z biznesowš w jakiœ koszmarny kogel mogel - mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Blogi

Gdzie warto wydawać publiczne pienišdze

Od ponad roku eksperci od nowych technologii, innowacji i startupów entuzjazmujš się milionami, które z państwowej kasy poprzez Polski Fundusz Rozwoju zaczynajš właœnie płynšć...

Biznes

Więcej zaufania wœród Polaków

Chociaż pozostajemy jednym z najbardziej nieufnych narodów na œwiecie, to ostatni rok przyniósł zmianę na lepsze. Polska jest jednym z państw, gdzie najbardziej wzrosło zaufanie...

Blogi

Ekologiczny dostawca pozna handlowe realia

Albo zapłacimy rolnikowi, albo szpitalowi – powtarzajš niekiedy entuzjaœci ekologicznej żywnoœci. Najnowsze badania opinii polskich konsumentów pokazujš, że ta prawda dotarła...

Blogi

Nowa wojna o handel

Na ubiegły rok handlowcy nie powinni narzekać. To handel detaliczny był w œcisłej czołówce branż, które skorzystały na poprawie koniunktury na rynku pracy i wyższych dochodach...

Finanse

Œwiatowa elita bogactwa roœnie w siłę

Aż 82 proc. wytworzonego w ubiegłym roku bogactwa trafiło do 1 proc. najbogatszej grupy dolarowych miliarderów, a ich liczba wzrosła najszybciej w historii i przekroczyła dwa...

Praca

Uczš się przewodzić ponad podziałami

37 osób – przedstawicieli różnych sektorów, grup wiekowych i opcji politycznych – dostało w sobotę dyplomy II edycji Leadership Academy for Poland, unikalnego programu rozwoju...

Handel

Czas się żegnać z plastikowš butelkš?

Płatne torby foliowe w sklepach to dopiero poczštek. Wiosnš tego roku Komisja Europejska ma przedstawić propozycje dotyczšce nowego podatku od plastikowych opakowań. Ma on pomóc...

Wywiady

Gra na trzech fortepianach

Strategia jest grš o wielkie wygrane, ale grš wysokiego ryzyka – mówi ekspert ds. zarzšdzania strategicznego prof. Krzysztof Obłój.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Rynek pracy

Specjaliœci na wagę złota

Na pytanie o zawody i specjalnoœci, w których w nadchodzšcym roku będzie rzšdził rynek pracownika, firmy rekrutacyjne odpowiadajš: niemal wszystkie. Listę najbardziej pożšdanych...

Wiadomoœci

Bariera dla szybko rosnšcej branży

Planowana zmiana przepisów będzie oznaczać, że producenci kosmetyków nie będš mogli współpracować z ekspertami zewnętrznymi. Firmy poniosš niepotrzebne koszty, a konsumenci nic...

Opinie

Siła tradycji i starań marketingowców

Wieczerza wigilijna, kolędy, choinka, a pod choinkš oczywiœcie prezenty. Od wczesnego dzieciństwa taki obraz œwišt nosi w sercu (albo w hipokampie) większoœć Polaków.

Biznes

Mało strachliwe polskie firmy

Niemal dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw w produkcji oraz usługach czuje się bezpiecznie. Jeœli już się czegoœ obawiajš, to przede wszystkim kradzieży mienia i wandalizmu.

Example Alt
eWydanie