Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Monika Kuc

publicystka zajmujšca się rynkiem sztuki i plastykš

Kraj

Pożegnanie z twórcš Szeryfa 1989

11 stycznia odbędzie pogrzeb grafika Tomasza Sarneckiego, twórcy pamiętnego plakatu Solidarnoœci „W samo południe” z wyborów 4 czerwca 1989.

Sztuka

3xNiepodległa

Trzema wystawami: „Paderewski”, Józef Brandt” i „Niepodległa 1918” Muzeum Narodowe w Warszawie uczci 100-lecie odzyskania niepodległoœci.

Sztuka

Liderki i superkobiety

Tegoroczna siódma edycja artystycznego kalendarza, wydanego przez Gedeon Richter, nosi tytuł „Kobiece sprawy”.

Sztuka

Bacciarelli mistrz portretu

5 stycznia mija 200 rocznica œmierci Marcello Bacciarellego, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta. Zamek Królewski w Warszawie przygotowuje wystawę jego portretów.

Kraj

Ubrani na ekranie

„Moda i kino" w Pawilonie Czterech Kopuł to pierwsza tak szeroka prezentacja kostiumów filmowych.

Sztuka

Powstanie muzeum Kresów

Muzeum Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada stworzenie nowego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Rzecz o zdrowiu

Pozytywnie nakręceni

Do 17 stycznia trwa internetowa akcja „Myœlę pozytywnie”. Nie wolno się poddawać, tylko przy pozytywnym myœleniu możesz osišgnšć wszystko – przekonujš w promujšcych jš krótkich...

Muzyka

Koncerty ze szlachetnym przesłaniem

Pod koniec grudnia ruszy charytatywna trasa koncertowa „Betlejem w Polsce” z udziałem gwiazd. W programie kolędy i pieœni bożonarodzeniowe z całego œwiata.

Warszawa

Giganci z klocków Lego

Nowa wystawa budowli z klocków Lego, otwarta w sobotę na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, imponuje rozmachem.

Sztuka

Podwójny Tintoretto na Zamku

W pištek Zamek Królewski w Warszawie otworzy pokaz obrazów Domenico Tintoretta, przedstawiajšcych dwóch œwiętych Janów: Chrzciciela i Ewangelistę.

Sztuka

Portret wspaniałej kolekcjonerki

Wystawa poœwięcona Karolinie Lanckorońskiej na Zamku Królewskim w Warszawie przybliża jej hojny dar z 1994, w którym były m.in. arcydzieła Rembrandta.

Kultura

Dziwny œwiat Marii Anto

Warszawska Zachęta w dziesištš rocznicę œmierci artystki prezentuje pierwszy tak obszerny przeglšd jej malarstwa.

Sztuka

Sława i wszechstronnoœć Cranacha

Wystawa „Moda na Cranacha” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu prezentuje dzieła mistrza i ich wpływ na sztukę Œlšska. Ekspozycja powstała z okazji 500-lecia reformacji.

Plus Minus

Œmieciowa przestrzeń według Koolhasa

O Remie Koolhaasie mówi się, że jest najwybitniejszym intelektualistš wœród architektów i najwybitniejszym architektem wœród intelektualistów. Ksišżka „Œmieciowa przestrzeń",...

Sztuka

Magiczny realizm na sprzedaż

26 paŸdziernika na aukcji sztuki współczesnej DESA Unicum w Warszawie spotkajš się trzej najważniejsi polscy twórcy realizmu magicznego: Wojciech Siudmak, Rafał Olbiński i...

Sztuka

Jak sztuka buduje wspólnotę

„Gotong Royong” - otwarta w czwartek wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim jest poœwięcona współpracy artystów i lokalnych społecznoœci w różnych krajach.

Sztuka

Targi sztuki z Witkacym

W pištek rozpoczynajš się 15. Warszawskie Targi Sztuki w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Uczestniczy w nich ponad 60 galerii, a towarzyszš specjalne wystawy poœwięcone...

Sztuka

Malczewski wart milion

Nieoglšdany od bliska 80 lat obraz „Geniusz w pracowni malarskiej” Jacka Malczewskiego trafi na aukcję w DESA Unicum w Warszawie 12 paŸdziernika. Cena wywoławcza wynosi 500...

Teatr

Lalki grajš dla dorosłych

W sobotę 7 wrzeœnia w Warszawie rozpoczyna się XII Międzynarodowy Festiwal Teatr Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też Człowiek”!

Example Alt
eWydanie