Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Monika Małkowska

krytyk sztuki

Plus Minus

Komu wolno dłubać w nosie

"Biesiada u hrabiny Kotłubaj", opowiadanie Witolda Gombrowicza z 1928 roku, po wojnie weszło do zbioru „Bakakaj", wydanego w roku 1957. Tuż po paŸdziernikowej odwilży utwór...

Sztuka

Wystawa w Rzymie: Strach się bawić

Tytuł tej wystawy w Rzymie zachęca widzów do doœwiadczania przyjemnoœci, ale jednoczeœnie ekspozycja ostrzega, że w każdej rozrywce czai się zagrożenie. Przerażać mogš zarówno...

Sztuka

Czarna gwiazda galerii

Rzym pokazuje setkę prac legendarnego Jeana-Michela Basquiata, który zaczynał jako uliczny grafficiarz.

Plus Minus

Wyrwać społeczeństwo z otępienia

Jeœli cokolwiek ze sztuk wizualnych cieszy się zainteresowaniem wœród odbiorców i kolekcjonerów III RP, to nasi wielcy mistrzowie powojennego półwiecza – Winiarski, Fangor,...

Sztuka

RzeŸbione sceny z życia Matki Bożej

60 lat temu, 13 kwietnia 1957 roku, Koœciół Mariacki w Krakowie odzyskał ołtarz Wita Stwosza wywieziony do Niemiec w czasie II wojny œwiatowej. Przypominamy tekst ze stycznia...

Sztuka
Example Alt
eWydanie