Anna Cieślak-Wróblewska - Dziennikarka ekonomiczna
Anna Cieślak-Wróblewska
Dziennikarka ekonomiczna
absolwentka ekonomii na UW. Zajmuje się gospodarką i budżetem