Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jerzy Surdykowski

Życie Krakowa i Małopolski

Dołowanie „doliny”

Wœród dolin Beskidu Sšdeckiego jedna miała zawdzięczać swojš krasę człowiekowi, nie zaœ bogactwu krajobrazu. Już u zarania mianowano jš „Nowosšdeckš Dolinš Krzemowš", ale było...

Felietony

Syndrom Biedermanna

Jan Maria Rokita, którego bardzo cenię i żałuję, że został wypchnięty z polityki, pisał w jednym z ostatnich numerów „Plusa Minusa" o „syndromie Kafki".

Felietony

Nowemu premierowi pod rozwagę

Za parę dni minie 70 lat od chwili, kiedy w laboratorium amerykańskiej firmy Bell skonstruowano pierwszy w œwiecie tranzystor. Nieco ponad rok póŸniej podobny obiekt powstał w...

Felietony

Państwo jako kaszanka

W Polsce często mówi się ostatnio o trójpodziale władzy, lecz mało kto rozumie, o co w nim chodzi, a jak już pojmie, to z przerażenia łapie się za głowę.

Felietony

Sens œmierci, sens życia

Na grobach znowu zapłonš znicze. Ale można inaczej. Nowomodnš falš zalał nas amerykański Halloween. Na balangę pójdziemy w szpiczastych czapkach czarowników, a dzieciaki będš...

Felietony

Ryzyko i trud dialogu

Dziedziniec Dialogu to pomysł Benedykta XVI zrealizowany w Polsce przez Centrum Myœli Jana Pawła II. Nie tylko Koœciół potrzebuje miejsca, gdzie mogš się spotkać ludzie o...

Felietony

Lewak

Pusty epitet, którym wycieramy sobie w publicznym dyskursie gęby, pióra i drukarki komputerowe.

Felietony

Konserwatyœci czy zamordyœci?

Katoliccy konserwatyœci nie sš postaciami z mojej bajki, ale mimo to ich cenię. Poważni, szanujšcy państwo i prawo, w tym Monteskiuszowski trójpodział władz, przekonani, że z...

Felietony

Konserwatyzm wszechpolski

Pod jednym względem rzšd i opozycja sš zgodni. Wszyscy oni sš tak naprawdę konserwatystami, chcš, żeby było tak jak kiedyœ.

Felietony

Osamotnienie

Data 17 wrzeœnia minęła prawie niezauważona. Opowieœć, jakš niesie ten dzień, była tak nieprzyjemna dla rzšdzšcych w PRL, jak kłopotliwa jest dzisiaj. Tylko z zupełnie różnych...

Felietony

Niesolidarni

Jakie mamy prawo odwoływać się do solidarnoœci? Zarówno przez duże, jak i małe „s". Jakie mamy prawo cały czas o niej mówić? Bynajmniej nie z powodu rocznicy skłóconych...

Felietony

Państwo upadłe

Wstrzšsnęły Polskš demonstracje w obronie niezawisłoœci sšdów. Jesieniš problem powróci; nieœmiałe prezydenckie weto jeszcze nie jest zwycięstwem.

Felietony

Pokolenia "Hutasa"

W grudniowš noc 1981 roku paru zadziornych chłopaków przerzuciło powielacz przez płot spacyfikowanej przez ZOMO huty wówczas imienia Lenina.

Felietony

le się bawimy

Już się zjeżdżajš zaproszeni na szczyt Trójmorza z udziałem Donalda Trumpa. Ale bez Donalda Tuska i Jeana-Claude'a Junckera, co już z daleka tršci antyeuropejskoœciš.

Felietony

Zanim będzie za póŸno

Frustrujšca i nieefektywna jest codziennoœć demokracji. Zamiast skutecznych działań dla dobra ogółu widzimy nadmiar jałowych dyskusji i przewlekłych kłótni. Gdzież ta œwięta...

Felietony

Prze-PiS na wybory

Przecież to muzułmanie ten wieżowiec w Londynie podpalili! – przywitała mnie z wielkš pewnoœciš siebie znajoma osoba, z którš czasem wymieniam obojętne uwagi o pogodzie i...

Felietony

Pomniki i mury

Naród jest tylko luŸnš gromadš ludzi, jeœli pamięciš nie ogarnia swojej historii.

Felietony

Konstytucja i obyczaje

Jedni będš odczytywać publicznie konstytucję jak œwiętš księgę wolnoœci. Inni skrzywiš się, że to postkomunistyczny gniot, a słuszny tekst powinny rozpoczynać słowa: „w imię...

Felietony

Kamieni kupa

Daremne sš rozważania, jak naprawimy Polskę po wyborczym upadku obecnej władzy.

Felietony

Tylko Saryusza żal

Łatwo się naœmiewać z PiS-owskiej awantury o Tuska, „strategii bachora" – jak jš podsumował były minister spraw zagranicznych. Dokuczliwy bachor wrzeszczy albo wali kupę w...

Example Alt
eWydanie