Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

My Travel: Mamy największš sieć agentów

W hotelu Magellan pod Łodziš zaroiło się od orientalnych księżniczek i hurys, a także wezyrów, emirów, szejków i maharadżów.
Filip
Ponad 30 procent wzrostu sprzedanych ofert, 115 salonów w sieci i ponad 100 milionów złotych przychodów – z takimi wynikami kończy rok My Travel

My Travel zamknęło sezon przychodami w wysokoœci 105 milionów złotych. To o 33 procent więcej niż rok wczeœniej (79 mln). Zysk przed opodatkowaniem wyniesie 600 tysięcy złotych, będzie więc o 43 procent większy od zeszłorocznego. – Œrednio na jeden punkt przypada prawie milion złotych obrotów. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to imponujšca suma, ale w kolejnym roku mamy nadzieję dojœć do 1,2 miliona, a w przyszłoœci do 1,6 miliona – 2 milionów złotych – wyjaœnia prezes firmy Damian Ozga.

My Travel działa na zasadzie udzielania franczyzy. Celuje w wyszukiwaniu współpracowników w małych miejscowoœciach. Chce bowiem wypełnić niszę i dotrzeć do klientów, którzy nie korzystajš swobodnie z Internetu, nie majš też blisko punktów sprzedaży usług turystycznych. A jeœli sš to rodziny wielodzietne, korzystajšce z programu społecznego 500+, tym lepiej. Tylko w ostatnich tygodniach My Travel otworzyło punkty sprzedaży w Barlinku, Kozienicach, Wolsztynie, Bolesławcu, Kwidzyniu i Lubawce. Ale zdobywa też przyczółki w dużych miastach – ostatnio w galerii handlowej Focus w Bydgoszczy i w nowo otwartej Galerii Północnej w Warszawie.

Rozjaœnianie salonów

W cišgu dziesięciu lat od powstania firma wyrosła na największš sieć agentów turystycznych w kraju. W tym roku liczba jej sklepów sięgnęła 115. Dla porównania - dwie konkurencyjne firmy, Wakacje.pl i Travelplanet.pl, majš ich, odpowiednio, 98 i 87. Wprawdzie My Travel ustępuje im w sumie obrotów, ale trzeba pamiętać, że większa częœć ich transakcji jest wynikiem działania ich stron internetowych.

Firma cišgle się rozwija. – Zamykamy punkty nierentowne lub nieperspektywiczne a otwieramy nowe – wyjaœnia Ozga. – O tym, że warto z nami współpracować, niech œwiadczy fakt, że sš wœród nas franczyzobiorcy, którzy prowadzš dwa, a nawet trzy salony – wyjaœnia Ozga.

Ostatni rok zaznaczył się też wprowadzeniem nowej organizacji pracy – firma powołała wiosnš spółkę MT Online, na czele której stanęła dotychczasowa dyrektor sprzedaży i marketingu Alina Dybaœ. Zadaniem nowego podmiotu jest rozwijanie internetowego kanału sprzedaży. Z kolei dyrektor rozwoju Przemysław Ciesielski został dyrektorem zarzšdzajšcym My Travel i wiceprezesem spółki (więcej: "My Travel z nowymi prezesami"). W połowie roku My Travel zatrudniła też regionalnego kierownika sprzedaży. Teraz jest ich dwóch, jeden opiekuje się zachodniš Polskš, drugi - wschodniš. - Ich rola jest bardzo ważna. Nie tylko utrzymujš codzienny kontakt z naszymi franczyzobiorcami, ale też  uczestniczš w otwarciach nowych salonów i doradzajš sprzedawcom w pierwszym okresie ich działania – wyjaœnia Ozga.

My Travel wprowadził też w tym roku nowy wystrój swoich salonów. Nowo otwierane punkty wyposażane sš w lekkie w formie, nowoczesne stoliki i kubełkowe foteliki. Kolorystyka całoœci została mocno rozjaœniona przez zastosowanie bieli, której dodano akcenty żółte i fioletowe. Szare œciany dla kontrastu dopełniajš całoœci.

Z dużymi i małymi

Sieć ma umowy z niemal wszystkimi największymi touroperatorami w kraju. Dominujš oferty Itaki, Grecosa, Corala Travel czy Net Holidaya. Na poczštku roku firma zawarła też umowę agencyjnš z TUI Poland. – Ale lubimy również współpracować z mniejszymi biurami, jak Top Touristik, wyróżniajšcy się w dynamicznym pakietowaniu wycieczek, Nowak Adventure Travel specjalista od w tak zwanej turystyki kwalifikowanej, czy Premio Travel, którego wycieczki objazdowe nasi klienci szczególnie sobie ceniš – zauważa Ozga.

Nowy sezon dobrze się zapowiada. - Sprzedaż Lata 2018 roœnie na razie w porównaniu z zeszłym rokiem o 100 procent. Najlepiej sprzedajš się teraz Turcja i Egipt. Gorzej jest z Grecjš i Hiszpaniš, które sš po prostu drogie – dodaje – mówi Ozga.

Ozga planuje rozwijać działalnoœć. Liczy, że w przyszłym roku uda mu się zwiększyć liczbę punktów sprzedaży o 10. – Sšdzimy też, że co najmniej utrzymamy dynamikę wzrostu z tego roku, a to by oznaczało przychody w wysokoœci 130 – 140 milionów złotych. Ale sšdzę, że przy obecnej koniunkturze może to być więcej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL