Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Wjazd na Zanzibar dalej bez szczepień

Itaka
Informacja z Niemiec była mylšca - nic się nie zmieniło w kwestii wjazdu turystów na Zanzibar

W sobotę informowaliœmy, w œlad za komunikatem niemieckiego MSZ i podobnych informacji z niemieckiej prasy branżowej, że zmieniły się zasady dotyczšce warunków wjazdu na wyspę Zanzibar należšcš do Tanzanii. Z tych enuncjacji wynikało, że przed wyjazdem należy zaszczepić się przeciwko żółtej goršczce (czytaj: "Bez szczepień na żółtš febrę nie ma wjazdu na Zanzibar?").

Okazuje się jednak, że zasady wyjazdu pozostały te same - jeœli ktoœ przybywa na wyspę samolotem, nie potrzebuje tych szczepień. - Nie dotarły do nas żadne informacje na temat zmian w prawie w zakresie przekraczania granicy tanzańskiej - mówi nam polski konsul rezydujšcy w Dar es Salaam w Tanzanii Ewelina Lubieniecka.

- Jesteœmy w cišgłym kontakcie z konsulami innych państw członkowskich Unii Europejskiej w Tanzanii – taka zmiana w prawie, byłaby niechybnie odnotowana i szeroko komentowana w tym gronie - wyjaœnia.

Jak dodaje, zgodnie z tanzańskim prawem turyœci przybywajšcy z krajów, w których żółta goršczka nie jest endemiczna, nie muszš przedstawiać potwierdzenia szczepienia na żółtš goršczkę po przybyciu do Tanzanii lšdowej lub na Zanzibar (chyba, że w trakcie podróży mieli 12-godzinnš przesiadkę w państwie, w którym żółta febra jest endemiczna).

- Jest to jednak informacja na temat stanu prawnego, a nie na temat praktyki urzędniczej na przejœciach granicznych w Tanzanii lšdowej czy na Zanzibarze - wyjaœnia konsul. - Odnotowano pojedyncze sytuacje, że osoby przybywajšce na Zanzibar były proszone o przedstawienie żółtej ksišżeczki, potwierdzajšcej szczepienie na żółtš goršczkę, mimo że przylatywały z kraju, gdzie ta choroba nie jest endemiczna.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL