Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

PIT: Polacy chętnie wyjeżdżajš z biurami podróży

AFP
Klienci biur podróży wyjeżdżali podczas tych wakacji najchętniej do Grecji, Bułgarii i Hiszpanii. Ale najbardziej w Polsce wzrosło zainteresowanie wypoczynkiem w Dubaju. Najbardziej drożały z kolei wakacje w Turcji

Takie informacje przynosi podsumowanie przygotowane przez Polskš Izbę Turystyki na podstawie danych dostarczonych przez jej trzech członków – dwie największe sieci agencyjne w kraju, Travelplanet.pl i Wakacje.pl, oraz dużego internetowego sprzedawcę Fly.pl.

- Polacy coraz lepiej zarabiajš, koszty paliwa sš niskie, a siła nabywcza złotego nieco wzrosła, szczególnie w drugiej częœci wakacji - tak prezes PIT Paweł Niewiadomski uzasadniał podczas konferencji prasowej zwiększone zainteresowanie Polaków wyjazdami z biurami podróży.

Prezentowany podczas spotkania raport PIT obejmuje dane ze sprzedaży wyjazdów na dzień 16 sierpnia.Pod uwagę wzięto rezerwacje obejmujšce wyjazdy między 28 kwietnia (poczštek sezonu letniego) a 31 sierpnia tego roku. Jak zapewniał Niewiadomski, raport nie roœci sobie pretensji do całoœciowego opisania rynku turystyki wyjazdowej, lecz raczej do pokazania fotografii na koniec wakacji szkolnych. - Chodzi jedynie o wskazanie trendów, nie o ostateczne podsumowanie. Często media pytajš nas o różne dane, chcieliœmy im je uprzystępnić. Nie konkurujemy z innymi raportami, na przykład Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki czy Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata - zastrzegał.

Zarazem jak podkreœlała rzeczniczka PIT Marzena Markowska, PIT starał się bardzo rzetelnie przygotować informacje. Powstały one na podstawie œredniej ważonej z dostarczonych przez trzy firmy danych. „Zebrane dane zostały tak przetworzone, aby reprezentowały przekrojowo polski rynek letnich podróży zorganizowanych. Ze względu na równomierny udział oferty największych polskich touroperatorów, dane sš reprezentatywne dla całego rynku" - napisała w raporcie.

Co trzecia oferta turystyczna (35 procent) sprzedana przez wymienionych agentów, dotyczyła wyjazdu do Grecji. To dwa razy więcej niż do drugiego na tej liœcie kraju – Bułgarii (14,3 procent). Tuż za Bułgariš w rankingu popularnych kierunków uplasowała się Hiszpania (13,7 proc.), a dalej: Turcja (9,5 proc.), Egipt (7,1 proc.), Włochy (3,6 proc.) i Chorwacja (2,5 proc.).

Niewiadomski przyznał jednak, że miejsce Włoch i Chorwacji jest „trochę mylšce", bo do krajów tych wielu turystów wyjeżdża samochodami, nie korzystajšc z poœrednictwa biur podróży.

Najpopularniejsze wakacyjne kraje, udział procentowy w całej sprzedaży

Najszybciej rosła sprzedaż podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – o 250 procent. Imponujšce były również przyrosty Egiptu – 217 procent i Albanii – 124 procent. Wszystkie wynikały, jak wyjaœniała Anna Podpora z Wakacji.pl z małej bazy zeszłorocznej. Z kolei dobry wynik Portugalii (56 proc. wzrostu) był wynikiem obniżenia cen na wakacje w tym kraju. - Zwykle Portugalia kosztowała ponad 3 tysišce złotych, ale w tym sezonie można było znaleŸć wiele ofert poniżej tej granicy, nawet za 2,5 – 2,7 tysišca – wyjaœniał Jarosław Kałucki z Travelplanet.

Dynamika wzrostu sprzedaży wyjazdów do najpopularniejszych krajów

PIT zwraca uwagę, że trzy najpopularniejsze kierunki – Grecja, Bułgaria i Hiszpania - skumulowały dwie trzecie ruchu turystycznego, organizowanego przez biura podróży. A 30 procent wszystkich klientów biur podróży odpoczywało od maja do końca sierpnia na pięciu greckich wyspach: Krecie, Rodos, Zakintos, Korfu i Kos.

Jeœli chodzi o udział w całej sprzedaży, najwięcej turystów wyjechało na wakacje na Kretę (,94 proc.), do Słonecznego Brzegu (9,2 proc.), na Riwierę Tureckš (7,9 proc.), Zakintos (5,7 proc.) i Rodos (5,5 proc.).

Najpopularniejsze regiony, udział w sprzedaży wycieczek

Œrednia cena wycieczki kupionej za poœrednictwem trzech sieci agencyjnych wyniosła 2355 złotych i była o „2-3 procent" większa niż rok temu. Podwyżka rozkładała się jednak różnie, w zależnoœci od kierunku. W wypadku Hiszpanii i Bułgarii było to 3 procent, Grecji – 10 procent, a Turcji – 22 procent. Dwa kierunki, Portugalia i Chorwacja, odnotowały obniżkę œredniej ceny w stosunku do stanu z zeszłego roku – pierwsza o 4, a druga o 8 procent.

- W wypadku Grecji działało prawo podaży i popytu – opowiadała Podpora. Turcja z kolei drożała, ale dlatego, że rok temu była nienaturalnie przeceniona ze względu na zatrzymanie ruchu do tego kraju. Z kolei Egipt podrożał zaledwie o 1,5 procent, bo dopiero wraca do łask turystów, ale na tle drożejšcych innych kierunków pozostaje konkurencyjny.

Œrednie ceny sprzedanych wyjazdów

Podpora zwraca też uwagę, że œrednia cena rezerwacji roœnie, bo polscy klienci kupowali tego lata więcej wyjazdów egzotycznych (Dubaj, Dominikana, Kuba), z natury rzeczy kosztowniejszych, a do tego częœciej sięgajš po usługi dodatkowe, jak większe niż standardowe ubezpieczenie, lepsza jakoœć pokoju w hotelu czy przelotu. - Wydajš więcej, bo więcej wymagajš – mówi Podpora.

Branży turystycznej sprzyjał w tym roku układ dni w miesišcach, który spowodował, że wakacje szkolne zaczęły się wczeœnie, bo 26 czerwca, a skończy póŸno, bo 3 wrzeœnia. - Dostaliœmy w prezencie dwa tygodnie – komentował Maciej Nykiel z Fly.pl. Zwrócił uwagę, że turyœci coraz częœciej sięgajš po wyjazdy w czerwcu i we wrzeœniu (raport nie obejmuje tego miesišca), a sierpień zrównał się z liczbš wyjeżdżajšcych z lipcem. Miała na to między innymi wpływ pogoda – na południu Europy w czerwcu było już wyraŸnie ciepło, kiedy w Polsce na słońce jeszcze czekano.

Jak rozkładały się w podziale na miesišce wyjazdy klientów biur podróży

Nykiel omówił także wštek jak przebiegała sprzedaż wakacji. - Polacy nie tylko ku[ujš więcej, ale i kupujš wczeœniej. Ma na to wpływ większe poczucie pewnoœci finansowej. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby w poprzednim roku sprzedano 9 procent imprez na lato roku następnego, a tak było w 2016 roku. Ci ludzie rezerwowali wakacje z ponad półrocznym wyprzedzeniem. Wzrost udziału first minut to również oznaka dojrzałoœci rynku.

Jak rozkładała się, w podziale na miesišce, sprzedaż wycieczek w biurach podróży

Wprawdzie nadal zdecydowanš częœć imprez biura podróży sprzedajš w okresie last minute (50 procent na 21 dni i mniej dni przed wylotem), ale jest to mniejsza częœć niż w latach poprzednich.

Z jakim wyprzedzeniem klienci biur podróży kupowali wycieczki

Utrzymuje się tendencja do dzielenia urlopu i korzystania z krótszych, ale częstszych wyjazdów. - Spada turystyka autokarowa, ale roœnie i to bardzo dynamicznie udział wyjazdów typu city break. Będzie to jeszcze bardziej widoczne w przyszłoœci – komentował Nykiel.

Na jak długo jadš turyœci z biurami podróży i jakim œrodkiem transportu

Jakie zakwaterowanie wybierajš na wakacjach klienci biur podróży

Jakš formę wyżywienia wybierajš na wakacjach klienci biur podróży

PIT nie podał w swoim materiale, o ile wzrosła sprzedaż wszystkich wyjazdów z biurami podróży. Jak wyjaœniła Markowska, „wynikła wštpliwoœć, czy to będzie wartoœć reprezentatywna". Nykiel ujawnił jednak, że szacuje go na 35 procent. Nie zaprzeczył zarazem, że ten wynik może być wynikiem wyższym niż wynik ogólny rynku turystyki zorganizowanej ze względu na większš dynamikę przyrostu klientów trzech dużych podmiotów jakimi sš Fly.pl, Travelplanet, i Wakacje.pl. - To pokażš nasze dane, które będziemy mogli ujawnić dopiero na koniec sezonu - wyjaœnił.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL