Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

W biurach podróży Grecja pnie się w górę

PZOT
Już co czwarta wycieczka sprzedana w biurze podróży to wycieczka do Grecji. W ostatnich tygodniach Grecja zdecydowanie umacnia swojš pozycję najważniejszego kierunku w zorganizowanej turystyce wyjazdowej

Ostatni, 19. tydzień tego roku, przyniósł wzrost sprzedaży wyjazdów w biurach podróży o 14,8 procent, porównujšc z tym samym okresem roku 2017 – pokazuje najnowszy raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki, stworzony na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX*. Turyœci przychodzili do biur głównie po wycieczki samolotowe – ich wzrost wyniósł więcej niż œrednia, bo 19,4 procent. Inne imprezy, z dojazdem własnym i autokarowym, znalazły się tym razem pod kreskš. Pierwsze zanotowały 23,4 procent mniej rezerwacji, a drugie – 1,9 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Wzrost rok do roku w jednym tygodniu nie oznaczał jednak, że rosła generalnie sprzedaż, wręcz przeciwnie. Nadwyżka wypracowana wczeœniej lekko się skórczyła. O ile tydzień wczeœniej miała ona wartoœć 26,2 procent, a w wypadku wyjazdów lotniczych nawet 29,8 procent, o tyle po ostanim tygodniu jest to już 25,8 i 29,4 procent.

Najchętniej klienci wybierali podróże do Grecji, Turcji, Hiszpanii, Egiptu, Bułgarii, Włoch, Albanii, Tunezji, Chorwacji i na Cypr. W tym zestawieniu nie zadziało się ostatnio nic, co by budziło zdziwienie. Zwraca może tylko uwagę, że Tunezja, która wczeœniej mocno awansowała, kilka tygodni temu zatrzymała się na miejscu ósmym i tkwi tam jak zaczarowana. Widać trudno jej na tym etapie pokonać mocniejszych zawodników. Jeszcze lepiej widać to w klasyfikacji generalnej (wyniki skumulowane) gdzie okupuje miejsce 9.

To co zwraca natomiast uwagę to marsz Grecji. Zgodnie z najnowszym raportem PZOT Grecja umocniła się na pierwszym miejscu z udziałem 24,8 procent. To oznacza, że już co czwarta wycieczka sprzedana w biurach podróży na rok turystyczny liczony od 1 listopada 2017 roku do 31 paŸdziernika 2018 roku była wycieczkš do Grecji. To duże osišgnięcie zważywszy na napór konkurencyjnych ofert kierunków wracajšcych, jak Turcja, Egipt i Tunezja.

Warto przeœledzić ten marsz Grecji. W połowie kwietnia (15. tydzień roku) jej wyniki to: 10,9 procent wzrostu w stosunku do stanu sprzed roku i 23,2 procent udziału w rezerwacjach tegorocznych. W kolejnych : 11,3 procent i 23,6 procent, 11,9 procent i 23,8 procent, 12,2 procent i 24,5 procent, 12,9 procent i 24,8 procent.

Jeœli chodzi o œrednie ceny, jakie klienci biur podróży płacili w ostatnim tygodniu za wyjazdy, widać że sš one niewysokie. Najtaniej można było w zeszłym tygodniu kupić wypoczynek w Turcji na wybrzeżu Morza Egejskiego z wylotem do Izmiru – œrednia wyniosła 1809 złotych (co ciekawe nad to samo morze, ale bardziej na południe, czyli do Bodrum, wyjazd kosztował już 2340 złotych). Drugim pod względem kosztu kierunkiem była Hurghada za 2012 złotych, a trzecim Korfu z cenš 2066 złotych. Najwięcej turyœci byli skłonni zapłacic za wypoczynek na Fuerteventurze – 3101 złotych.

Zmiana œredniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

Jak pokazuje wskaŸnik stosowany przez PZOT, w 19 tygodniu roku 2017 biura podróży miały już sprzedanych 52 procent ofert. Jak jest w tym roku, będzie wiadomo dopiero po jego zamknięciu, ale można już sobie wyobrazić, że jest już po półmetku, choć właœnie teraz następuje moment, który zdecyduje o powodzeniu całego roku. Najważniejsze pytanie, jakie zadajš sobie touroperatorzy brzmi: Ile jeszcze uda się sprzedać z ofert z tych, które zostały w systemach rezerwacyjnych.

W raporcie z tygodnia 18. tego roku, którego nie omawialiœmy na łamach naszego serwisu, PZOT pokazał dane o wyjazdach klientów biur podróży. Warto to odnotować nawet z opóŸnieniem. Otóż w kwietniu z biurami podróży wyjechało o 30 procent więcej Polaków niż rok wczeœniej. Jak się nietrudno domyœlić, w tym roku statystyki podbił szczególnie atrakcyjny długi weekend na poczštku maja, na który wiele osób ruszało już pod koniec kwietnia.

ródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 19. tydzień roku, czyli okres od 7 do 13 maja 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL