Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

PIT szkoli z ustawy turystycznej

fot. facebook.com/izbaturystyki.org
Facebook
O tym, kogo obowišzujš przepisy nowej ustawy turystycznej, o informacjach, które trzeba przekazać turyœcie przed wyjazdem, o nowych formalnoœciach i wszystkich innych zmianach w przepisach opowiedzš podczas szkolenia eksperci Polskiej Izby Turystyki

Jak przypomina PIT, 1 lipca wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych. "Pozostały więc tylko cztery miesišce na poznanie, zrozumienie i zastosowanie w praktyce przepisów, które już niedługo zmieniš zasady funkcjonowania rynku turystycznego" - pisze izba w komunikacie.

PIT zapowiada więc cykl szkoleń objaœniajšcych nowe regulacje prawne. Spotkania majš przygotować przedsiębiorców do działania według nowych zasad i wyposażyć ich w stosowne narzędzia. W przedstawionym przez izbę ramowym programie szkolenia znalazło się 11 paneli, podczas których omówione zostanš:

1. zagadnienia ogólne (zakres ustawy, wyłšczenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych, terminy);

2. rola przedsiębiorców turystycznych, w tym organizatorów turystyki, agentów turystycznych i przedsiębiorców ułatwiajšcy nabywanie powišzanych usług turystycznych;

3. Imprezy turystyczne wobec powišzanych usług turystycznych;

4. obowišzki informacyjne wobec podróżnych;

5. nowa umowa dotyczšca udziału w imprezie turystycznej (w tym: treœć umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy, rozwišzanie umowy i prawo do odstšpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej);

6. realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej;

7. odpowiedzialnoœć wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej

8. zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar)

9. niewypłacalnoœć organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiajšcych nabywanie powišzanych usług turystycznych, ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych

10. wymogi formalne zwišzane z prowadzeniem działalnoœci w zakresie turystyki.

11. sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy

Przewidziano również czas na pytania i studium przypadków.

Szkolenia odbędš się w marcu i kwietniu: 14 marca w Krakowie, 15 marca w Katowicach, 20 marca w Białymstoku, 4 kwietnia w Poznaniu i 18 kwietnia w Warszawie. Informacje o dokładnej lokalizacji spotkań w konkretnym mieœcie zostanš przesłane zgłoszonym uczestnikom na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia, na adres mejlowy podany przy rejestracji. Wcišż trwa ustalanie terminów spotkań dla Gdańska, Wrocławia i Łodzi.

Jak podaje PIT, szkolenia skierowane sš do przedsiębiorców działajšcych w branży turystycznej. Czas trwania jednego szkolenia to minimum 6 godzin (wraz z przerwš kawowš). Koszt udziału dla członków PIT wynosi 50 złotych netto za osobę. Dla pozostałych - 200 złotych netto za osobę.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL