Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Słabszy tydzień w biurach podróży

ROL
Wzrost liczby zarezerwowanych wyjazdów w biurach podróży wyniósł w minionym tygodniu tylko 10,9 procent – najmniej w tym roku. Od czterech tygodni u organizatorów spada ruch

Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki co tydzień podaje w raportach wyniki sprzedaży w biurach podróży. Tym razem odnotował* wzrost wobec tego samego okresu z zeszłego roku na poziomie 10,9 procent. Dużo lepszy od tej œredniej był wynik zainteresowania klientów wycieczkami rozpoczynajšcymi się w kraju przelotem samolotem. Tę formę wypoczynku zarezerwowało 15,5 procent z nich. Dwie inne formy – podróże z dojazdem własnym i autokarowe miały wyniki minusowe, odpowiednio – minus 11,5 procent i minus 3,7 procent. Widać, że zbliżajš się do końca ferie i u organizatorów turystyki przeważa sprzedaż imprez letnich.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Lista najchętniej wybieranych krajów nie zmienia się w ostatnich tygodniach, poza tym, że coraz częœciej pojawia się w pierwszej dziesištce Tunezja. I tak w ostatnim tygodniu kolejnoœć była następujšca: Grecja, Turcja, Bułgaria, Egipt, Hiszpania, Włochy, Albania, Chorwacja, Tunezja, Malta.

Najtańszym krajem, poza Maltš (1314zł) i Chorwacjš (1654 zł), w których klienci najczęœciej wykupujš same noclegi, była Bułgaria ze œredniš cenš 1988 złotych, przed Tunezjš z cenš 2062 złotych i Albaniš - 2132 złotych. Najwięcej klienci biur podróży płacili za wyjazd do Hiszpanii – 2938 złotych i do Grecji – 2642 złote.

Ceny nie dostarczały emocji w minionym tygodniu – były bardzo stabilne. Najmocniej wzrósł œredni koszt podróży na Kos – o 5 procent i na Korfu – o 4,7 procent. Spadek zanotowały Teneryfa – o 6 procent (wczeœniej jej œrednia cena rosła) i Chania – o 5,5 procent (podobnie).

Zmiana œredniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

ródło wykresów: PZOT

Jeœli spojrzeć na zestawienie skumulowanych wyników poszczególnych kierunków wyjazdów to najwięcej zapewne w tym roku turystycznym (od paŸdziernika 2017 r.) zyskały w stosunku do tego samego okresu sprzed roku Antalya i Hurghada. Raport PZOT nie podaje jednak danych dla tych nich (podobnie jak dla Bodrum). Z innych kierunków udokumentowany przez MerlinaX największy wzrost majš Malta (79,1 proc.), Tirana (66,4 proc.), Marsa Alam (51,1 proc.), Szarm el-Szejk (50,7 proc.) i Burgas (47,9 proc.). Sš też kierunki, które mocno tracš zainteresowanie polskich klientów, zaliczajš się do nich Fuerteventura (minus 35,1 proc.) i Lanzarote (minus 31,5 proc.).

Z podsumowania dotychczasowej sprzedaży można też dowiedzieć się, że sprzedaż wszystkich imprez turystycznych przewyższa już tę z zeszłego roku o tej porze o 31,6 procent, a samych wyjazdów samolotowych nawet o 36,06 procent. Dla porównania, w zeszłym roku o tej porze wzrost notowany przez PZOT wynosił 19,91 procent.

Według nowego wskaŸnika, dodanego w przedostatnim raporcie przez PZOT, rok temu zaawansowanie sprzedaży ofert na cały rok turystyczny 2016/2017 wyniosło 27 procent.

PZOT podsumował również wyjazdy klientów biur podróży w tym roku. Luty przyniósł wzrost liczby podróżujšcych z organizatorami - w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku - o 6,2 procent.

*Raport obejmuje 5. tydzień roku, czyli okres od 29 stycznia do 4 lutego 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL