Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Itaka: Jesteśmy już na Litwie

archiwum
Biuro podróży Itaka weszła na Litwę - powstała spółka, która pokieruje na miejscu działalnoœciš firmy. Jej dyrektorem został Dominik Miłowski, dyrektor sprzedaży w Itace
Jak informuje wiceprezes Itaki Piotr Henicz, w pierwszych dniach stycznia 2018 r. rozpoczęła działalnoœć touroperatorskš firma Itaka - Litwa.  "Jest to konsekwencjš obranej drogi rozwoju i strategii Itaki. Jej celem jest wzmocnienie pozycji Itaki na perspektywicznym rynku litewskim " wyjaœnia Henicz.W skład zarzšdu litewskiej spółki wchodzš członkowie zarzšdów innych spółek Itaki: Mariusz Jańczuk (prezes), Leszek Szagdaj, Piotr Henicz i Michał Wróbel. Stanowisko dyrektora generalnego objšł Dominik Miłowski.Miłowski zajmował się dotšd zagranicznš sieciš sprzedaży i obsługš klientów zagranicznych (international customer service). Był też kierownikiem zewnętrznej sieci sprzedaży w Polsce, podlegał mu zespół kierowników regionalnych sieci sprzedaży zewnętrznej: Michał Henicz (region północno-zachodni), Rafał Mańczak (region północny), Robert Rolka (region wschodni), Kacper Haluch (region południowo-zachodni) i Rafał Mikicki (region południowy).Teraz Miłowski nadal ma pełnić funkcje zwišzane ze sprzedażš zagranicznš, ale przestaje już zarzšdzać sprzedażš krajowš.Itaka planowała wejœcie na rynek litewski i połšczony z nim białoruski od zeszłego roku, kiedy to podpisała umowę kupna największego w krajach nadbałtyckich biura podróży Novaturas ("Itaka kupuje Novaturasa, wchodzi na Litwę, do Łotwy i Estonii"). W trakcie oczekiwania na pozwolenie litewskiego urzędu antymonopolowego fundusz będšcy właœcicielem Novaturasa wycofał się z transakcji. Wtedy prezes Mariusz Jańczuk zapowiedział podjęcie bezpoœredniej inwestycji na Litwie (czytaj: "Jańczuk: Zimowe rejsy Itaki to dopiero poczštek").- Jestem przekonany, że inwestycja w rynek litewski będzie kolejnym kamieniem milowym na drodze rozwoju Itaki - mówi Piotr Henicz, zastrzegajšc jednoczeœnie, że za wczeœnie na ujawnianie planów biura podróży na nowym rynku.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL