Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Itaka kupuje Novaturasa, wchodzi na Litwę, do Łotwy i Estonii

Od prawej: Sebastian Król (Enterprise Investors), Piotr Henicz, Michał Wróbel (Itaka)
materiały promocyjne
Itaka Holdings, największy touroperator w Europie Œrodkowo-Wschodniej, podpisała umowę na zakup spółki Novaturas, największego biura podróży w krajach nadbałtyckich

Wartoœć transakcji nie została ujawniona.

Itaka czeka jeszcze na zatwierdzenie transakcji przez litewski urzšd antymonopolowy.

Enterprise Investors dał za 71 procent Novaturasa w 2007 roku 40 milionów euro, od tamtego czasu inwestował w jej rozwój. Dziœ Novaturas jest liderem rynku touroperatorów na Litwie, Łotwie i w Estonii. Oferuje pakiety wakacyjne, wycieczki objazdowe i wyjazdy narciarskie. Jego zróżnicowana oferta obejmuje popularne miejsca wypoczynku, jak Turcja, Hiszpania i Grecja, a na zimę Włochy i Francja. W 2016 roku spółka odnotowała przychody w wysokoœci 104 milionów euro.

Itaka jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku turystycznym i największym touroperatorem w Europie Œrodkowo–Wschodniej. Działa od 28 lat. W roku 2016 miała 1,82 mld złotych przychodów, obsłużyła 637 tysięcy klientów. Skonsolidowany zysk brutto Itaki Holdings wyniósł 64 mln złotych. Itaka ma 170 salonów firmowych w Polsce i trzy za granicš (w Wilnie, Kaliningradzie i Brzeœciu) oraz ponad 1000 punktów agencyjnych.

Novaturas to kolejna zagraniczna firma, którš przejmuje Itaka. W sierpniu zeszłego roku polski touroperator kupił jedno z największych biur podróży w Czechach - Cedok.

Jak podaje Itaka, Enterprise Investors jest jednš z największych firm private equity w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i w tym czasie stworzyła osiem funduszy o łšcznym kapitale przekraczajšcym 2 miliardy euro. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda euro w 137 spółek działajšcych w różnych sektorach gospodarki. Fundusze uzyskały przychody brutto 3,4 miliarda euro.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL