Od początku stycznia dzięki e-składce firmy mogą je opłacić jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Wcześniej musiały przesyłać trzy lub cztery przelewy.

– Nie było żadnych skarg problemów związanych z wdrożeniem e-składki – mówiła podczas środowej konferencji prasowej Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Obecnie mamy zaewidencjonowanych już blisko 17 mld zł od ponad 2 mln płatników. Porównując rok do roku, mamy wpływy wyższe o 10 proc. – podsumowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zauważyła, że wzrost wpłaconych składek wróży bardzo dobry rok. Bo zarówno wpływy NFZ, FUS, Funduszu Pracy, jak i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą rosły.

Przygotowania do wprowadzenia e-składki ZUS rozpoczął już we wrześniu 2017 r. Do końca grudnia nadał płatnikom 7,27 mln indywidualnych numerów rachunków. Prowadzone były bezpłatne szkolenia, zostali też powołani doradcy płatników składek, którzy pomagają zrozumieć, w jaki sposób rozliczają się wpłaty na ich kontach.

Zmiana polega na rozliczaniu ich począwszy od najstarszych należności według najwcześniejszej daty powstania zobowiązania. Może to zahamować narastanie odsetek i ograniczyć przedawnianie się należności. Z drugiej strony może spowodować wypadnięcie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.