Kolejna wypłata opiekuńczego może być nienależna - brakuje przepisów

Stanowisko resortu pracy, że rodzice zdrowych dzieci do lat 8 mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca nie ma oparcia w przepisach.

Aktualizacja: 06.06.2020 09:21 Publikacja: 06.06.2020 00:01

Kolejna wypłata opiekuńczego może być nienależna - brakuje przepisów

Foto: AdobeStock

- Kilkoro naszych pracowników chciało skorzystać ze specjalnego zasiłku opiekuńczego od 25 maja 2020 r. Podobno przez zamieszanie w przepisach należy się on tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Jak należy w związku z tym postąpić? – pyta czytelniczka.

Z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 855) wynika, że specjalny zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do ukończenia ósmego roku życia przysługuje od 25 maja do 14 czerwca 2020 r. także wówczas, gdy rodzice podjęli decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, mimo że placówka wróciła do pracy. Problem w tym, że art. 46 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-22 (DzU poz. 875), która weszła w życie 25 maja br., znowelizował art. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 875) przyznający prawo do zasiłku. Na podstawie przepisów ustawy w nowym brzmieniu, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jedynie w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj też:

Rodzice tracą prawo do zasiłku opiekuńczego przez błąd w prawie

Dziura w ustawie szkodzi rodzicom

Ustawa jest aktem wyższego rzędu. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że zasiłek dla rodziców dzieci do 8 lat nie przysługuje – co jest niezgodne z zapowiedziami rządu, który był autorem inicjatywy ustawodawczej.

Niepewna sytuacja

Na stronach resortu pracy można przeczytać, iż „Rząd przedłużył możliwość skorzystania z zasiłku do 14 czerwca br.", jednak próżno szukać interpretacji w tej sprawie na stronach ZUS. Z informacji Ministerstwa Rodziny wynika ponadto, że w Sejmie trwają prace legislacyjne, w świetle których dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwałby do 28 czerwca. Można się spodziewać, że w ramach kolejnej nowelizacji wspomniany art. 4 zostanie zmieniony z datą wsteczną i rodzicom dzieci do lat 8 zostanie przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy także od 25 maja br.

Możliwe rozwiązania

Obecnie pracodawca ma kilka możliwości. Po pierwsze, może uznać nieobecność pracownika za usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia i dokonać korekty po wejściu w życie zmian przepisów. Po drugie, pracownik może wystąpić o zwykły zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1a ustawy zasiłkowej. Minusem tego rozwiązania jest, że zasiłek ten nie przysługuje, gdy placówka jest otwarta, a rodzic/opiekun decyduje, że dziecko nie będzie do niej uczęszczać. Po trzecie, pracownik może wystąpić o zasiłek opiekuńczy na chore dziecko zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej, jeśli uzyska zaświadczenie lekarskie. Jeszcze innym rozwiązaniem jest wystąpienie przez pracownika z wnioskiem o urlop wypoczynkowy. Minusem tego rozwiązania jest jednak treść art. 166 k.p. Wynika z niego, że pobieranie zasiłku opiekuńczego nie przerywa tego urlopu. Oznacza to, że pracownik przebywający na urlopie w przypadku wejścia w życie przepisów przyznających wstecznie specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie mógł domagać się od pracodawcy przerwania korzystania z urlopu wypoczynkowego. To od pracodawcy będzie zależeć, czy zgodzi się na wycofanie złożonego wniosku o urlop.

Wyjściem z sytuacji może być wstrzymanie się z wypłatą zasiłku opiekuńczego i wystąpienie do ZUS z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia. Taka możliwość wynika z art. 63 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Autorka jest prawnikiem, specjalistką prawa pracy

- Kilkoro naszych pracowników chciało skorzystać ze specjalnego zasiłku opiekuńczego od 25 maja 2020 r. Podobno przez zamieszanie w przepisach należy się on tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Jak należy w związku z tym postąpić? – pyta czytelniczka.

Z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 855) wynika, że specjalny zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do ukończenia ósmego roku życia przysługuje od 25 maja do 14 czerwca 2020 r. także wówczas, gdy rodzice podjęli decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, mimo że placówka wróciła do pracy. Problem w tym, że art. 46 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-22 (DzU poz. 875), która weszła w życie 25 maja br., znowelizował art. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 875) przyznający prawo do zasiłku. Na podstawie przepisów ustawy w nowym brzmieniu, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jedynie w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN