ZUS planuje rewolucję w zasadach rozliczania się przez przedsiębiorców płacących składki za około 16 mln pracowników, zleceniobiorców. Zakłada pełną automatyzację pobierania składek, ale także przyznawania świadczeń.

Mniej obowiązków

Finał ma być taki, że pracownik, wychodząc ze zwolnieniem lekarskim z gabinetu, będzie miał przyznany zasiłek chorobowy. Bez składania jakichkolwiek dokumentów. Kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców zatrudniających powyżej 20 osób, obecnie płatników zasiłków, zostanie uwolnionych od tego uciążliwego obowiązku.

– To nieunikniony trend wynikający z ciągłego rozwoju systemów informatycznych w administracji publicznej. A ZUS ma najnowocześniejszy system, który kosztował niemałe pieniądze. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać – komentuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Czytaj także:

ZUS obliczy składki za firmy i wyśle im polecenie przelewu

Specjaliści zajmujący się rozliczeniami z ZUS są jak na razie spokojni o swoje posady.

– Trudno mi sobie wyobrazić, że ZUS poradzi sobie z tymi rozliczeniami, skoro obecnie ma problem z ujednoliceniem interpretacji przepisów między poszczególnymi oddziałami – komentuje Elżbieta Młynarska-Wełpa ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. – Trzeba pamiętać, że przepisy dotyczące wypłaty zasiłków uzależniają wysokość świadczeń od treści obowiązujących w poszczególnych przedsiębiorstwach regulaminów pracy, a nawet od brzmienia umów zawartych z konkretnymi osobami. Rozumiem, że ZUS będzie znał te wszystkie szczegóły i na ich podstawie przyznawał świadczenia.

Może się okazać, że uproszczenie systemu ubezpieczeń będzie nieodłącznym elementem planowanej przez ZUS reformy i automatyzacji pobierania składek i obliczania zasiłków.

– Obecnie system ubezpieczeń społecznych przewiduje wiele różnych zasad oskładkowania i wyliczenia świadczeń różnych dla pracowników zatrudnionych na etatach, zleceniobiorców czy osób prowadzących działalność gospodarczą – komentuje dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim. – Jeśli system zostanie uproszczony, to nie będzie miało znaczenia, kto będzie rozliczał za przedsiębiorców składki i należne na ich podstawie świadczenia.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Koniec swobody

Eksperci zwracają uwagę, że przejęcie przez ZUS rozliczeń przedsiębiorców to nie tylko ogromne ułatwienie dla wszystkich 2,7 mln przedsiębiorców, w tym kilkudziesięciu tysięcy największych, którzy mają obecnie dodatkowe obowiązki związane z wyliczaniem i wypłatą świadczeń.

W praktyce oznacza to bowiem narzucenie przez ZUS własnej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, co pewnie doprowadzi do zwiększenia kwot napływających do funduszu ubezpieczeń społecznych. Dotychczas ZUS mógł zakwestionować rozliczenia przedsiębiorców niezgodne z jego interpretacją przepisów dopiero po kontroli. Po zmianach to firmy będą reklamować wyliczenia ZUS.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Zmiany, jakie zaproponujemy w najbliższych latach, oznaczają prawdziwą rewolucję dla 2,7 mln przedsiębiorców i 16 mln ubezpieczonych. Chcemy odciążyć biznes i przejąć od firm rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Dzięki automatyzacji rozliczeń to ZUS, a nie płatnik składek, będzie ustalać obowiązek ubezpieczeń społecznych i wysokość podstawy wymiaru składek oraz generować dokumenty rozliczeniowe. Co miesiąc przedstawi przedsiębiorcy informację o ustalonej przez ZUS podstawie wymiaru składek dla każdego ubezpieczonego – z uwzględnieniem danych z systemu e-ZLA – oraz wysokości należnych do zapłaty składek. Status nowej osoby zatrudnionej, stałe składniki jej wynagrodzenia i ich wysokość, a także tytuł do ubezpieczeń i rodzaje ubezpieczeń, jakim będzie podlegała, ZUS uzyska z e-wywiadu z płatnikiem, z już posiadanych danych oraz z innych urzędów i instytucji. Informacje o zmiennych składnikach wynagrodzenia ZUS będzie pozyskiwał na bieżąco przez interfejs wymiany danych z systemu kadrowo-płacowego firmy. W razie wątpliwości przewidujemy szybką procedurę reklamacyjną. Zmiany znacząco uproszczą rozliczenia przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych i zminimalizują praktycznie do zera ryzyko błędów w takich rozliczeniach, a więc i potrzebę dokonywania korekt. Ograniczy to także nadużycia przy rozliczaniu składek i wypłacie zasiłków. Przy okazji planujemy także integrację systemu ubezpieczeniowego z systemem podatkowym w definiowaniu przychodu. W obecnych przepisach występują na tym polu rozbieżności. Nasze analizy z lat ubiegłych wykazały kilkadziesiąt takich różnic.