Od sześciu lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystkie składki z tego tytułu, w tym chorobową, reguluję na czas. Teraz jestem w ciąży i niebawem przejdę na zwolnienie lekarskie aż do czasu porodu. Muszę opłacać składki chorobowe, będąc na zasiłku chorobowym, a potem macierzyńskim? Jeśli tak, to czy mogłabym tego uniknąć, gdybym na ten czas zawiesiła biznes w ZUS? Czy ZUS nie odmówi mi wówczas wypłaty zasiłków?

– pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu od rozpoczęcia do dnia zaprzestania działalności. Jeżeli zachoruje i nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, może pomniejszyć minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Dzielimy ją wtedy przez liczbę dni danego miesiąca i uzyskany wynik mnożymy przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Od tak ustalonej podstawy naliczamy i opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne.

Gdy niezdolność do pracy trwa cały miesiąc i za cały ten okres pobieramy zasiłek, jesteśmy zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne. Inaczej jest ze składkami zdrowotnymi. Uiszczamy je zawsze w pełnej wysokości 9 proc. podstawy nie niższej od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale wraz z nagrodami z zysku. Podstawa ta jest miesięczna i niepodzielna. Dlatego regulujemy ją również za czas zwolnienia lekarskiego, jak i przebywania na zasiłku macierzyńskim.

Zawieszenie działalności jest pojęciem potocznym i oznacza w praktyce zaprzestanie działalności gospodarczej z zamiarem kontynuowania jej w przyszłości. Przedsiębiorca chcący dokonać takiego zawieszenia wyrejestrowuje się jako płatnik składek na formularzu ZUS ZWPA oraz jako ubezpieczony na druku ZUS ZWUA. Zasiłek chorobowy przysługuje mu przez 182 dni, jeśli stał się niezdolny do pracy w trakcie ubezpieczenia chorobowego i ma wymagany okres wyczekiwania. Należy się także po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

- 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia,

- trzech miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, gdy w grę wchodzi choroba zakaźna o okresie wylęgania dłuższym od 14 dni lub inna choroba, której objawy ujawniają się po 14 dniach od początku choroby.

Jeżeli zatem czytelnika zachoruje i wyrejestruje firmę w trakcie pobierania zasiłku, to nadal będzie go otrzymywać. Wynika tak z art. 7 i 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Prawo do zasiłku macierzyńskiego nabywa m.in. osoba, która w trakcie ubezpieczenia chorobowego urodzi dziecko. Bizneswoman, która wyrejestruje się z ubezpieczeń przed porodem, traci zatem prawo do tego świadczenia. Jeśli się nie wyrejestruje, nabędzie zasiłek. Może się natomiast wyrejestrować z działalności z ubezpieczeń już po porodzie. Gdy z tego zrezygnuje, musi opłacać składkę zdrowotną. Zasiłek macierzyński będzie wypłacał ZUS i wykazywał składki emerytalne i rentowe naliczane od kwoty zasiłku.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ