[b] Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, z tytułu której przebywam teraz na zasiłku macierzyńskim na pierwsze dziecko. Czy w trakcie pobierania tego zasiłku mogę sporadycznie świadczyć usługi gospodarcze i wystawiać za nie rachunki? Jeśli tak, to co wtedy ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? A jeśli nie, to czy mogę teraz zawiesić firmę? [/b]

Czytelniczka korzysta z 20-tygodniowego zasiłku macierzyńskiego z racji jednoosobowego biznesu. Skoro tak, to przez cały cały ten czas ZUS nalicza za nią składki emerytalne i rentowe pod warunkiem, że nie ma ona w tym czasie innych tytułów do ubezpieczeń, np. zlecenia, pracy. Oprócz tego musi ona sama odprowadzać składkę zdrowotną, mimo że uzyskuje zasiłek. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmuje bowiem, że [b]w takiej sytuacji zwolnienie ze składki zdrowotnej wchodzi w grę dopiero po wyrejestrowaniu biznesu bądź jego zawieszeniu.[/b]

Obecnie składka ta wynosi 215,35 zł miesięcznie (9 proc. z 2392,76 zł, czyli z 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku). Wkrótce jednak zmienią się zasady jej ustalania i będzie ona równa przez cały rok. Znaczy to, że począwszy od składek należnych za marzec br. (czyli regulowanych do 10 kwietnia) przedsiębiorcy zapłacą co miesiąc jednakową składkę zdrowotną w wysokości 224,24 zł. Jej podstawą wymiaru będzie 75 proc. średniej pensji w czwartym kwartale poprzedniego roku (a nie w trzecim), włącznie z wypłatami z zysku. Wprowadzająca tę modyfikację nowela z 23 stycznia 2009 r. do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czeka na podpis prezydenta.

[srodtytul]Zarobkowanie nie jest zabronione[/srodtytul]

Nie ma też przeszkód, by czytelniczka dorywczo, a nawet stale zajmowała się firmą w trakcie korzystania z zasiłku macierzyńskiego i wystawiała wtedy faktury. Przepisy nie zakazują podejmowania pracy zarobkowej podczas pobierania tego zasiłku. Nie spowoduje to też konieczności uiszczania pełnych składek z tytułu działalności. W dalszym ciągu składki emerytalne i rentowe wykazuje za nią ZUS od wysokości zasiłku macierzyńskiego. Sama wciąż z działalności będzie opłacała tylko składkę zdrowotną. Przypomnijmy, że obowiązek ten odpadłby dopiero, gdyby czytelniczka wyrejestrowała lub zawiesiła działalność.

[srodtytul]Tniemy koszty[/srodtytul]

By zminimalizować wydatki, czytelniczka ma jedno wyjście: wyrejestrować albo zawiesić działalność na okres przebywania na zasiłku macierzyńskim. Wtedy będzie podlegała ubezpieczeniom wyłącznie z racji tego zasiłku i nie będzie musiała uiszczać co miesiąc składki zdrowotnej. Ale uwaga: dopełnienie teraz tych formalności jest skomplikowane. Czytelniczka musi bowiem zgłosić wyrejestrowanie bądź zawieszenie firmy w ewidencji działalności w gminie, w ZUS i w urzędzie skarbowym. W grę wchodzą zatem przynajmniej trzy pisma.

[b]Łatwiej będzie natomiast od 31 marca 2009 r. za sprawą przepisów o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzających tzw. jedno okienko. Od tego dnia o chęci wyrejestrowania czy zawieszenia działalności wystarczy zawiadomić jeden organ: gminę, która wszystkie niezbędne dane przekaże ZUS, urzędowi skarbowemu, a także urzędowi statystycznemu.[/b]