Osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne nie może podejmować żadnej pracy zarobkowej. I to pod rygorem jego utraty.

[b]Jeżeli więc pobierający takie świadczenie podejmie się wykonywania zlecenia, wszystko jedno, czy u swojego pracodawcy, czy w innym miejscu, świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje za każdy miesiąc, w którym wykonywał umowę. [/b]

Tak wynika z art. 17 ust. 1 w związku z art. 22 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C0FB9B5E9A01046D7330C2AF4E77A440?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link].