[b]Tak.[/b] 12 listopada br. weszła w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=329509]nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[/link] zmieniająca dotychczasowe brzmienie art. 41 ust. 1 tej ustawy.

Teraz przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia (w tym premii czy dodatków), do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Ma to zapobiegać podwójnemu wypłacaniu danego składnika wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy – jako składnik wynagrodzenia, do którego pracownik zachował prawo i jako część wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Zmiana ta jest wynikiem realizacji [b]wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca br. (SK 16/06)[/b] dotyczącego premii uznaniowej, która nie była wypłacana za okres choroby pracownika, jak też nie powiększyła podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż przepisy wewnętrzne pracodawcy nie zawierały zapisów dotyczących jej zmniejszenia za okres choroby. Było to niezgodne z ustawą zasadniczą.

Premia, od której pobierano składkę na ubezpieczenie chorobowe, nie była wliczana do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zatem nie wpływała na podwyższenie wypłacanego świadczenia. To z kolei w ocenie Trybunału Konstytucyjnego godziło w konstytucyjne prawo ubezpieczonego pracownika do zabezpieczenia społecznego. Pracownik płacił wyższą, bo naliczaną od wszystkich składników wynagrodzenia, składkę, a otrzymywał niższe wynagrodzenie (zasiłek).

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– art. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=329509]ustawy z 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 179, poz. 1383)[/link][/i]