[b]Czy mamy płacić składki na FEP za zatrudnionego w naszej firmie na stanowisku spawacza?[/b]

Ustawa o emeryturach pomostowych nie wymienia stanowisk, na których praca może być zaliczona do wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W załącznikach wymienione są rodzaje prac. Płatnik składek ma natomiast obowiązek zakwalifikować określone stanowiska do takich, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W przypadku spawacza może to być jedynie praca wymieniona w poz. 28 lub 30 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, czyli bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury, itp.) oraz wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników po substancjach niebezpiecznych o bardzo małej kubaturze.

[i]Na pytania związane ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych za styczeń odpowiadają:

- Barbara Krzyśków, z Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB

- Wiktor Zawieska, zastępca dyrektora CIOP-PIB ds. techniki i wdrożeń

- Bernard Jaroszewicz, naczelnik Wydziału Składek w Departamencie Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS[/i]