Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.

Prace nad nowelą nabrały tempa, gdy Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciw Polsce w związku z niewdrożeniem unijnej dyrektywy 2003/41/WE.  Teraz   instytucje pracowniczych programów emerytalnych nie mogą przyjmować finansowania od przedsiębiorstw z państw, w których działa inny rodzaj programów emerytalnych, np. opierających się na systemie zdefiniowanego świadczenia. W rezultacie polscy pracownicy nie mają szans na program emerytalny o charakterze transgranicznym. W całej Unii już ponad dwa lata temu takich programów było zarejestrowanych 70.

Nasz system emerytalny opiera się na zasadzie  zdefiniowanej składki. Wysokość emerytury zależy od wysokości  składek oraz efektywności poczynionych inwestycji. W Unii Europejskiej funkcjonują zaś różne formy pracowniczych programów,   oparte  zarówno na zasadzie zdefiniowanej składki, jak i zdefiniowanego świadczenia albo z wpisanymi w produkt różnego rodzaju gwarancjami.

O tę różnorodność w programach upomniała się właśnie Komisja Europejska.

Zgodnie z projektem nowelizacji do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zostanie m.in. wprowadzona definicja pracownika zagranicznego. Pojawi się w niej również przepis zobowiązujący pracodawcę zagranicznego do regularnego opłacania składek na pokrycie całości lub części czynników ryzyka o charakterze ubezpieczeniowym albo gwarancji wyników inwestycyjnych.

Konieczne jest również doprecyzowanie przepisu dotyczącego przedmiotu działalności funduszu. Będzie nim gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom tego funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pracowniczy fundusz będzie mógł wybrać działający w Polsce zakład ubezpieczeń na życie, do którego będzie przekazywać składki. W tym celu będzie musiał podpisać z zakładem umowę. Powinna ona szczegółowo określać obowiązki obu stron, a także wskazać osoby odpowiedzialne za jej wykonanie. Pracownicze programy emerytalne są formą grupowego, systematycznego oszczędzania na emeryturę.

etap legislacyjny: skierowany do podkomisji

Zobacz:

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

»

Dobra Firma

»

Kadry i płace

»

Świadczenia dla pracowników

»

Pracownicze programy emerytalne

» Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Składki od dochodów uzyskanych za granicą