Jeżeli podwładny jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, to w miesiącu przekroczenia rocznego limitu każdy płatnik powinien ustalić podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej zgodnie z proporcją uzyskanych u niego przychodów. Obliczeń dokonuje według następującego wzoru:

X = (A x C) : B

gdzie:

X – kwota przekroczenia limitu za dany miesiąc u danego płatnika,

A – kwota przekroczenia limitu ogółem (licząc narastająco od początku roku) za dany miesiąc u obydwu płatników,

B – łączna kwota przychodu osiągnięta u płatników przez pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu,

C – przychód osiągnięty u danego płatnika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Przykład 2

Pracownik jest zatrudniony w dwóch podmiotach. Pierwszemu pracodawcy, u którego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6000 zł miesięcznie, złożył  w listopadzie oświadczenie, z którego wynika, że jego przychód podlegający oskładkowaniu przekroczy roczny limit. Poinformował w nim płatnika, że u drugiego pracodawcy osiąga miesięczny przychód zryczałtowany w wysokości 4600 zł.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Rozliczenie I pracodawcy:

A – kwota przekroczenia limitu ogółem (licząc narastająco od początku roku) za listopad 2013 r. u obydwu płatników:

[(6000 zł + 4600 zł) x 11 miesięcy] – 111 390 zł = (10 600 zł x 11 m-cy) – 111 390 zł = 116 600 zł – 111 390 zł = 5210 zł

C – przychód osiągnięty u danego płatnika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu: 6000 zł

B – łączny przychód osiągnięty za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu: 6000 zł + 4600 zł = 10 600 zł

X – kwota przekroczenia limitu za dany miesiąc u danego płatnika:

(5210 zł x 6000 zł) : 10 600 zł = 2949,06 zł

Podstawa wymiaru składek za listopad u I pracodawcy:

6000 zł (wynagrodzenie brutto) – 2949,06 zł (kwota przekroczenia limitu) = 3050,94 zł

Rozliczenie II pracodawcy:

(A x C) : B, przy czym C dla drugiego pracodawcy = 4600 zł

(5210 zł x 4600 zł) : 10 600 zł = 2260,94 zł

Podstawa wymiaru składek za listopad u II pracodawcy:

4600 zł (wynagrodzenie brutto) – 2260,94 zł (kwota przekroczenia limitu) = 2339,06 zł

Sprawdzenie poprawności wyliczeń

Suma podstawy wymiaru składek u obydwu pracodawców i kwoty przekroczenia limitu ogółem, powinna być równa sumie wynagrodzeń brutto u obydwu pracodawców:

3050,94 zł podstawy wymiaru składek u I pracodawcy + 2339,06 zł podstawy wymiaru składek u II pracodawcy = 5390 zł

5390 zł + 5210 zł = 10 600 zł