Roczna informacja w Płatniku – wersji 9.01.001B

Zostały dwa dni na przekazanie ubezpieczonym zestawienia danych ?z raportów przesłanych za nich do ZUS. Pośpiech w ich przygotowaniu się nie opłacił, ?bo ZUS właśnie udostępnił funkcję do ich sporządzania.

Publikacja: 26.02.2014 02:00

Od 1 stycznia 2012 r. płatnicy składek zostali zobowiązani do przekazywania swoim ubezpieczonym zestawień danych zawartych w raportach złożonych za nich w ZUS. To informacje obejmujące dane z raportów za ubiegły rok, z podziałem na poszczególne miesiące. Trzeba je wręczyć ubezpieczonym do 28 lutego następnego roku. Za dwa dni mija zatem termin na sporządzenie i przekazanie takich zestawień za 2013 r.

Pomoże kreator

W wersji 9.01.001B programu Płatnik można utworzyć informację roczną na podstawie dokumentów rozliczeniowych wysłanych do ZUS (zarówno ?z wersji 9.01.001 lub 9.01.001A, jak i wcześniejszych).

Funkcja ta wspomagana jest kreatorem. Płatnik może utworzyć Informację roczną lub Informację miesięczną dla wszystkich lub dla wybranych ubezpieczonych, za jeden lub za kilka wskazanych okresów rozliczeniowych bądź za cały rok rozliczeniowy.

Kreator Informacje dla osoby ubezpieczonej można wywołać z:

- ?kartoteki danego ubezpieczonego,

- ?menu Narzędzia, polecenie  ?>Twórz dokumenty, następnie polecenie  >Informacje dla osoby ubezpieczonej.

Kolejne kroki

Aby utworzyć informację dla osoby ubezpieczonej, należy:

- ?z menu Widok wybrać polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych,

- ??wskazać osobę, dla której ma zostać utworzony dokument i z menu Program wybrać polecenie Otwórz (lub dwukrotnie kliknąć na wybranym ubezpieczonym)

- ?po ukazaniu się okna z danymi ubezpieczonego z menu Operacje – wybrać polecenie Utworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej >zob. rys. 1

lub

- ?Z menu Narzędzia wybrać polecenie Twórz dokumenty, następnie polecenie Informacje dla osoby ubezpieczonej >zob. ?rys. 2.

Tworzenie zestawienia

Krok 1.

W oknie powitania kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora

Krok 2.

Wskaż rok, za który będą tworzone informacje dla ubezpieczonych (jeśli chcesz utworzyć Informację roczną), a następnie kliknij przycisk Dalej >zob. rys. 3

Krok 3.

Nastąpi sprawdzenie aktualności komponentów i danych programu. Po sprawdzeniu i aktualizacji danych kliknij przycisk Dalej

Krok 4.

Wybierz przycisk Twórz dokumenty dla wszystkich ubezpieczonych, aby utworzyć Informację roczną dla wszystkich ubezpieczonych lub Twórz dokumenty dla wybranych ubezpieczonych, aby utworzyć Informację roczną dla wybranych ubezpieczonych

Krok 5.

Określ Numer identyfikatora informacji dla wybranych ubezpieczonych i wybierz przycisk Dalej

Krok 6.

Po zaznaczeniu opcji Wydruk kliknij przycisk Zakończ, aby wydrukować raporty Informacja roczna dla osób wybranych w kroku czwartym. Nastąpi wydruk utworzonego raportu dla wybranych ubezpieczonych. Utworzony raport zostaje również zapisany w standardowej lokalizacji.

Aby zmienić lokalizacje zapisu raportu, przed wybraniem przycisku Zakończ, należy kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wskazać inne miejsce zapisu pliku.

Puste opisy pól

Na dokumentach ZUS RCA, tworzonych w wersji 8.01.001A, nie były uwzględniane wszystkie źródła finansowania składek. W związku z tym w Informacji Rocznej lub Informacji Miesięcznej za okresy, za które dokumenty były wysłane w wersji 8.01.001A  programu Płatnik, składki nie mają opisów do pól. Jeśli dokumenty były wysłane już w wersji 9.01.001, to wtedy opisy źródeł finansowania dla tych składek pojawią się w tych zestawieniach.

Od 1 stycznia 2012 r. płatnicy składek zostali zobowiązani do przekazywania swoim ubezpieczonym zestawień danych zawartych w raportach złożonych za nich w ZUS. To informacje obejmujące dane z raportów za ubiegły rok, z podziałem na poszczególne miesiące. Trzeba je wręczyć ubezpieczonym do 28 lutego następnego roku. Za dwa dni mija zatem termin na sporządzenie i przekazanie takich zestawień za 2013 r.

Pomoże kreator

Pozostało 85% artykułu
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?