W listopadzie zakończyłam pobieranie zasiłku macierzyńskiego i wznowiłam prowadzenie działalności gospodarczej. Moja córka uczęszcza do żłobka. Niestety, zaczęła chorować. Czy jeśli nie wykorzystam w tym roku 60 dni zasiłkowych, to zwiększy mi się limit w 2015 roku? – pyta czytelniczka.

Nie. Limit dni, za które osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu może otrzymać zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny, jest ustalany na rok kalendarzowy. W przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 14 lat wynosi on 60 dni.

Trzeba też pamiętać, że przy ustalaniu liczby dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, obowiązuje jeszcze jedno ograniczenie. Łączny okres wypłaty tego zasiłku, niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do niego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 60 dni. Dlatego jeśli przykładowo małżonkowi osoby prowadzącej działalność został wypłacony w danym roku zasiłek z powodu opieki nad chorą żoną, rodzicem, to o te dni należy pomniejszyć ten roczny limit.

podstawa prawna: art. 32, art. 33 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159)