Od października tego roku prowadzę działalność gospodarczą. Opłacam składki od 504 zł. Czy taka podstawa będzie mnie obowiązywała przez 24 miesiące? – pyta czytelnik.

Nie. Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą po spełnieniu określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych warunków opłacać w ciągu pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru. Stanowi ją zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc.  kwoty minimalnego wynagrodzenia. Uwzględnia się minimalne wynagrodzenie obowiązujące w roku kalendarzowym, w którym prowadzona jest działalność.

Jeśli czytelnik w 2015 roku wciąż będzie spełniał warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, to będzie je musiał naliczać od co najmniej 525 zł. Od 1 stycznia 2015 roku minimalne wynagrodzenie będzie bowiem wynosiło 1750 zł. Składki wyniosą zatem:

- na ubezpieczenie emerytalne – 102,48 zł (525 zł x 19,52 proc.),

- na ubezpieczenia rentowe – 42 zł (525 zł x 8 proc.),

- na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 12,86 zł (525 zł x 2,45 proc.),

- na ubezpieczenie wypadkowe – przy założeniu, że osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób – 10,13 zł (525 zł x 1,93 proc.).

Należy pamiętać, że preferencyjna podstawa wymiaru nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

podstawa prawna: art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (DzU z 2014 r., poz. 1220)