- W grudniu ubiegłego roku ukończyłam powszechny wiek emerytalny i zamierzam niedługo przejść na emeryturę obliczaną według nowych zasad. Czy wniosek o przyznanie tego świadczenia lepiej złożyć jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r., czy zaczekać do drugiego, a może nawet do trzeciego kwartału br.? Jakie rozwiązanie będzie dla mnie najlepsze i przy którym z nich ,,załapię" się na wskaźnik waloryzacji składek za pierwszy kwartał 2015 r. lub 2016 r.? – pyta czytelniczka.

Niezależnie od tego, w którym kwartale 2016 r. czytelniczka złoży wniosek o emeryturę, kapitał początkowy oraz składki emerytalne zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem waloryzacji za I kwartał. Jeśli wystąpi z wnioskiem o to świadczenie w I lub II kwartale 2016 r., będą one objęte waloryzacją m.in. za I kwartał 2015 r. Przy zgłoszeniu wniosku w III lub IV kwartale br. kapitał początkowy i składki zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem waloryzacji za I kwartał 2016 r. Jedynie na wniosek zgłoszony w czerwcu 2016 r. kapitał początkowy i składki zwaloryzowane rocznie od 1 czerwca 2016 r. nie będą podlegały żadnej waloryzacji kwartalnej.

Skąd kwota

Nowa emerytura jest ustalana poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia określone dla wieku przejścia na to świadczenie. Podstawą obliczenia emerytury jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek emerytalnych zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Kiedy powiększenie

Składki emerytalne zapisane na koncie ubezpieczonego są waloryzowane rocznie (przeprowadza się to od 1 czerwca każdego roku kalendarzowego) oraz kwartalnie, co następuje w związku z przejściem ubezpieczonego na emeryturę. Liczba waloryzacji kwartalnych zależy od tego, w którym kwartale zainteresowany zgłasza wniosek o świadczenie. I tak przy ustalaniu wysokości emerytury:

- w pierwszym kwartale roku – pierwszej waloryzacji kwartalnej dokonuje się za pierwszy kwartał poprzedniego roku, a ostatniej – za trzeci kwartał poprzedniego roku,

- w drugim kwartale roku – pierwszej waloryzacji kwartalnej dokonuje się za pierwszy kwartał poprzedniego roku, a ostatniej za czwarty kwartał poprzedniego roku,

- w trzecim kwartale roku – waloryzacji kwartalnej dokonuje się wyłącznie za pierwszy kwartał tego roku,

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- w czwartym kwartale roku – pierwszej waloryzacji kwartalnej dokonuje się za pierwszy kwartał tego roku, a drugiej i zarazem ostatniej – za drugi kwartał tego roku.

Na tych samych zasadach waloryzuje się kapitał początkowy.

W czerwcu inaczej

Te reguły nie dotyczą jednak ustalenia wysokości emerytury na wniosek zgłoszony w czerwcu. Składki waloryzowane są wówczas od 1 czerwca wskaźnikiem rocznym za poprzedni rok i nie podlegają już waloryzacjom kwartalnym (z wyjątkiem składek zapisanych na koncie po 31 grudnia poprzedniego roku).

Praktyka ogłaszanych we wszystkich latach wskaźników waloryzacji kwartalnej składek wskazuje, że w każdym roku zawsze zdecydowanie najwyższy jest wskaźnik za I kwartał. Kapitał i składki podlegają waloryzacji tym wskaźnikiem (za I kwartał odpowiednio poprzedniego lub bieżącego roku) niezależnie od tego, w którym miesiącu zainteresowany zgłosił wniosek o emeryturę, chyba że zrobił to w czerwcu.

Odpowiadając czytelniczce

Zainteresowana zastanawia się, czy wniosek o emeryturę złożyć w I kwartale br., czy zaczekać z tym do kolejnego, a może i następnego kwartału. W razie zgłoszenia wniosku jeszcze w lutym lub w marcu 2016 r. kapitał początkowy oraz składki emerytalne (podwyższone w waloryzacji rocznej od 1 czerwca 2015 r.) zostaną zwaloryzowane wskaźnikami za I kwartał 2015 r. (112,3 proc.), II kwartał 2015 r. (100,5 proc.) oraz za III kwartał 2015 r. (100 proc.).

Jeśli czytelniczka postanowi zaczekać z wnioskiem o emeryturę do kwietnia lub maja 2016 r., będzie mogła liczyć na dodatkową waloryzację kapitału i składek za IV kwartał 2015 r. Na razie jednak nie wiadomo, jaki to będzie wskaźnik, a przede wszystkim, czy przekroczy on 100 proc. (w ostatnich dwóch latach wskaźniki za IV kwartał nie przekroczyły tej wartości).

Podobnie nieznana jest wysokość wskaźnika waloryzacji za I kwartał 2016 r. Wskaźnik waloryzacji za IV kwartał 2015 r. zostanie ogłoszony do 25 marca 2016 r., a za I kwartał 2016 r. – do 25 czerwca 2016 r. Odkładając jednak zgłoszenie wniosku o emeryturę, czytelniczka straci prawo do tego świadczenia za wcześniejsze miesiące 2016 r.

podstawa prawna: art. 24–26 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 748 ze zm.)

podstawa prawna: obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej z 1 czerwca i 7 września 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I i II kwartał 2015 r. (MP z 2015 r., poz. 546 i 825)

podstawa prawna: obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r. (MP z 2015 r., poz. 1269)