Chorobowy po macierzyńskim. Rzecznik MŚP wygrał w sądzie z ZUS

Prowadząca firmę lekarka nie poniesie konsekwencji błędu ZUS. Dzięki nowemu uprawnieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do uczestniczenia w postępowaniach przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych udało się zmienić wadliwą decyzję ws. zasiłku chorobowego.

Publikacja: 01.09.2023 12:04

Chorobowy po macierzyńskim. Rzecznik MŚP wygrał w sądzie z ZUS

Foto: Adobe Stock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił lekarce przyznania zasiłków chorobowych twierdząc, iż nie zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego po zakończonym zasiłku macierzyńskim. Przedsiębiorczyni złożyła dokument ZUS ZUA (dokument zgłoszeniowy), w którym z przyczyn technicznych pojawiła się data z 2015 r. (była to data rozpoczęcia działalności) zamiast 12 lipca 2022 r. Po zakończonym zasiłku macierzyńskim kobieta opłacała wszystkie składki, w tym chorobowe, zatem jej  wyraźną intencją było zgłoszenie się do ubezpieczenia chorobowego bezpośrednio po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego. Przedsiębiorczyni nie otrzymywała żadnych pouczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że zgłoszenie zrobiła wadliwie.

Czytaj więcej

ZUS przegrał z przedsiębiorczą mamą. Ważny wyrok SN

Przydało się nowe uprawnienie 

Rzecznik wstąpił na prawach przysługujących prokuratorowi do  postępowania przed organem rentowym jeszcze przed wydaniem decyzji z dnia 27 stycznia 2023 r., w której stwierdzono, że przedsiębiorczyni jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu od 12 lipca 2022 r do 31 sierpnia 2022 r.

W sprawie przydało się nowe uprawnienie Rzecznika MŚP. Od 12 maja 2023 r.  może on uczestniczyć w postępowaniach przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli przedsiębiorca wyraził zgodę na piśmie na udział Rzecznika, oraz jeżeli Rzecznik brał udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym to postępowanie sądowe - na prawach przysługujących prokuratorowi.

Rzecznik wniósł do Sądu Okręgowego o zmianę decyzji ZUS. Jego zdaniem działania ZUS i wydana decyzja naruszają przepisy prawa i zasady wynikające z Konstytucji Biznesu.

- Przede wszystkim niepoinformowanie przedsiębiorcy przez ZUS, iż winien dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego stanowi naruszenie naczelnej i podstawowej zasady postępowania administracyjnego, tj. zasady informowania strony postępowania - wskazał Rzecznik.

Przytoczył uchwałę siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z  11 lipca 2019 r. o sygn. akt III UZP 2/19, zgodnie z którą obowiązkiem ZUS jest pouczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, że po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego ponowne objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością może nastąpić dopiero po złożeniu stosownego wniosku (dokumentu ZUS ZUA). Sąd Najwyższy miał przy tym na uwadze, że jedynym podmiotem, dysponujących pełnymi danymi o wystąpieniu tego skutku, jest właśnie organ rentowy.

Sąd: ZUS nie reagował na błąd

Rozpatrujący sprawę lekarki Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu podkreślił, iż data wskazana w ZUS ZUA została wygenerowana automatycznie, a ZUS nie wzywał przedsiębiorcy do dokonania korekty tego dokumentu ani uzupełnienia. Zasadniczo organ rentowy pozostawił wadliwy dokument ZUS ZUA bez jakiejkolwiek reakcji i nie udzielił żadnego stosownego pouczenia. Jednocześnie wola przedsiębiorcy dotycząca podlegania ubezpieczeniu chorobowemu była jednoznaczna.

Wyrokiem z 10 sierpnia 2023 r. (sygn. akt III U 199/23) Sąd w całości podzielił stanowisko Rzecznika MŚP i zmienił wadliwą decyzję ZUS.

- Rozszerzenie uprawnienia Rzecznika do występowania przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych było bardzo potrzebne. Wcześniej mała firma była często bezbronna wobec decyzji urzędników łamiących zasady Konstytucji Biznesu. Urząd jest dla obywatela a nie odwrotnie, dlatego wyrok sądu wskazujący, że na urzędzie ciąży należyta staranność w informowaniu strony postępowania powinien być wskazówką dla ZUS do przeprowadzenia szkoleń urzędników w tym zakresie – podkreślił Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił lekarce przyznania zasiłków chorobowych twierdząc, iż nie zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego po zakończonym zasiłku macierzyńskim. Przedsiębiorczyni złożyła dokument ZUS ZUA (dokument zgłoszeniowy), w którym z przyczyn technicznych pojawiła się data z 2015 r. (była to data rozpoczęcia działalności) zamiast 12 lipca 2022 r. Po zakończonym zasiłku macierzyńskim kobieta opłacała wszystkie składki, w tym chorobowe, zatem jej  wyraźną intencją było zgłoszenie się do ubezpieczenia chorobowego bezpośrednio po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego. Przedsiębiorczyni nie otrzymywała żadnych pouczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że zgłoszenie zrobiła wadliwie.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Dobra wiadomość dla frankowiczów z Getin Banku. Jest wyrok sądu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo drogowe
Mariusz Ciarka: Kasowanie punktów karnych równe dla wszystkich
ABC Firmy
Zakaz dla Deloitte. Polski rynek audytu w rękach sądu administracyjnego
Prawo karne
Ruszył proces ws. śmierci francuskiego skoczka, któremu samolot uciął głowę
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy