Obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje dłużej.

Po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie