Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 20 kwietnia 2022 r. (III AUa 1291/20).

Przedmiotem rozpatrywanej sprawy było odwołanie pracodawcy jako płatnika składek od decyzji ZUS nakazującej uwzględnienie w podstawie wymiaru składek przychodu pracownika osiągniętego w ramach umowy zlecenia zawartej z kontrahentem pracodawcy. Pracodawca w tej sytuacji był podwykonawcą swojego kontrahenta i świadczył na jego rzecz usługi. Dodatkowo kontrahent zawarł z pracownikiem umowę zlecenia, za co pracownik otrzymywał wynagrodzenie od kontrahenta, czyli swojego zleceniodawcy. ZUS uznał, że w takiej sytuacji przychody uzyskane przez pracownika w ramach umowy zlecenia podlegają na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) zliczeniu z przychodami z umowy o pracę i powinny stanowić podstawę oskładkowania. ZUS uznał, że wykonywanie zlecenia jest pracą wykonywaną na rzecz swojego pracodawcy.