Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 1009 ze zm.) przewiduje, jakie umowy powodują obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom społecznym. W szczególności w art. 6 ust. 1 pkt 4 wymienia wyraźnie umowy zlecenia oraz inne umowy o świadczenie usług. Natomiast nie stanowi podstawy do ubezpieczeń społecznych wykonywanie umowy o dzieło. W praktyce powoduje to, że firmy często nadużywają umowy o dzieło, aby zaoszczędzić na składkach zusowskich. To zaś spotyka się z reakcją ZUS, który takie umowy kwestionuje. Powstają wówczas spory odnośnie faktycznego ich charakteru.