26 stycznia Sejm uchwalił poprawkę do ustawy deregulacyjnej, czyli ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Dzięki niej  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zyska możliwość udziału w sporach między ZUS a przedsiębiorcą również przed sądem powszechnym, na prawach przysługujących prokuratorowi. Uprawnienie to będzie dotyczyć spraw, w których Rzecznik brał udział na etapie postępowania prowadzonego przed ZUS.

Czytaj więcej

FPP rezygnuje z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Jak informuje Biuro Rzecznika MŚP, zmiana jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców, do tej pory bowiem mogli oni korzystać ze wsparcia Rzecznika tylko na pierwszym etapie sporu z ZUS, tj. na etapie postępowania administracyjnego. Udział Rzecznika w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego pozwoli na efektywne wsparcie przedsiębiorców w sporze z organem rentowym.

- Moja 4-letnia batalia o uzyskanie możliwości występowania Rzecznika MiŚP w sprawach ZUS przed sądami powszechnymi zakończyła się sukcesem. Teraz będę mógł w sporach z ZUS działać tak jak w sporach podatkowych – pomagać podczas całej procedury kontrolnej i odwoławczej - powiedział Adam Abramowicz, rzecznik MŚP.