W przypadku przedsiębiorców stosujących zasady ogólne, minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Jej wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

A zatem za styczeń 2023 r. najniższa podstawa wymiaru składki nadal wynosi 3010 zł (czyli minimalne wynagrodzenie z roku 2022 r.), a minimalna składka to kwota 270,90 zł.

Jak wyjaśnia ZUS, nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3490 zł będzie stanowiła najniższą podstawę wymiaru składki dopiero od składek należnych za luty 2023 r. i będzie obowiązywała aż do stycznia 2024 r. Jak zaznaczono, nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3600 zł.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców na karcie podatkowej, to w ich przypadku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2023 r.

Oznacza to, że ci przedsiębiorcy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2023 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 3490 zł, tj. w wysokości 314,10 zł.

Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych, nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3600 zł.

Czytaj więcej

Wzrasta składka zdrowotna, ryczałtowiec może zapłacić 13,5 tys. zł rocznie