Uprawnienie do tzw. małego ZUS plus przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Chodzi o przedsiębiorców prowadzących biznes na podstawie wpisu do CEiDG, a także wspólników spółek cywilnych. Z tej ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia biznesu.

Proporcjonalny przychód